Home

Delmos delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation deltar på MR-dagarna - Delmo

Delegationen mot segregation kommer att besöka sammanlagt sex kommuner i Skåne. Sedan tidigare har myndigheten besökt Åstorp, Perstorp och Kristianstad. Delegationen mot segregation kommer även att besöka Landskrona och Helsingborg. För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg: E-post: anneli.tillberg@delmos.se. Telefon: 072-144 77 10. Satsning på 32 kommune Delegationen mot segregation ska bidra till att minska och motverka socioekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. Myndighetens uppdrag är att: främja ökad samverkan och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktöre Om Delegationen mot segregationDelegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Delmos fick in totalt 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser. Läsfrämjarinstitutet är en av 31 ideella föreningar och stiftelser som blivit beviljade medel. Statsbidraget avser Läsfrämjarinstitutets arbete i Södertälje och innebär att vi. - Delmos har en viktig roll för att regeringens åtgärder mot segregation ska få genomslag och för uppföljning av arbetet. Regeringen anser därför att Delmos verksamhet ska fortsätta, och att myndigheten bör vara samordnande och bidra till långsiktighet i arbetet att minska och motverka segregation, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

Delegationen mot segregation får för genomförandet av uppdraget använda högst 2 000 000 kronor under 2021, och regeringen beräknar 2 000 000 kronor för 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering , anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut Om Delegationen mot segregation (Delmos) Delmos har till uppgift att bygga och sprida kunskap, främja samverkan och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att motverka strukturella orsaker till segregation och därmed förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar Ibrahim Baylan presenterar uppdraget och direktören för Delegationen mot segregation . Rekrytering till Delmos pågår. Nu pågår rekryteringen av engagerade, kunniga och nytänkande medarbetare till nya myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, som startar den 1 januari. Sista ansökningsdag till tjänsterna har passerats

Uppdrag till Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån att utveckla ett rikstäckande index Diarienummer: A2020/01734/SV Publicerad 17 augusti 2020 Regeringen uppdrar åt Delegationen mot segregation (Delmos) och Statistiska centralbyrån (SCB) att utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status

Uppdrag - Delmos - Delegationen mot segregation - Delmo

Delegationen mot segregation - Regeringen

Delegationen mot segregation ska utveckla ett uppföljningssystem som skapar förutsättningar för en långsiktig och regelbundet återkommande tvärsektoriell uppföljning av segregationen i Sverige samt av regeringens reformprogram för minskad segregation 2017-2025. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån Delegationen mot segregation March 22 at 3:52 AM · En stor andel av de medborgare som har rätt till socialt stöd från det offentliga får aldrig ta del av det. Många osynliggörs, drar sig undan och förlorar tillit till välfärdssamhället

Var börjar orättvisan? - Frank & Earnest

Delegationen mot segregation har till uppgift att bygga och sprida kunskap, främja samverkan och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att motverka strukturella orsaker till segregation och därmed förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar Delegationen mot segregation har nu fattat beslut om statsbidrag för år 2020. Syftet med bidragen är att stödja arbetet mot socioekonomisk segregation, och myndigheten har fått in många ansökningar i år. I år fick Delmos totalt in 268 ansökningar om statsbidrag från kommuner och regioner samt ideella föreningar och stiftelser Delegationen mot segregation | 728 följare på LinkedIn. Delmos ska bidra till att minska och motverka socioekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. | Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt Delegationen mot segregation, Huddinge kommun. 660 likes · 5 talking about this · 1 was here. Delegationen mot segregation ska bidra till att minska och.. Delegationen mot segregation, Huddinge kommun. 660 likes · 42 talking about this · 1 was here. Delegationen mot segregation ska bidra till att minska och..

Delegationen mot segregation, Huddinge kommun. 660 likes · 228 talking about this · 1 was here. Delegationen mot segregation ska bidra till att minska.. Delegationen mot segregation, Huddinge kommun. 534 likes · 129 talking about this · 1 was here. Delegationen mot segregation ska bidra till att minska.. Delmos Delegationen mot segregation; Delmos Delegationen mot segregation. Publicerad av: Ulla Lindbärg Thungren, den 23 mars 2021. Dela Vi har ansökt om medel tillsammans med svenska kyrkan och Barvako somaliska kvinnoförening för olika aktiviteter för att underlätta för speciellt unga och kvinnor att integreras i samhället Regeringen uppdrar åt Delegationen mot segregation (Delmos) att genomföra en undersökning av politiskt deltagande och upplevd delaktighet i demokratin bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar Projekt Delmos genomförde en inspirationsdag för alla anställda, Hyresgästföreningen har beviljats medel från Delegationen mot segregation och kommer att genomföra aktiviteter kring stärkandet av den lokala organisaringen i sju områden

Delegationen mot segregation har påbörjat arbetet med att bygga ett webbaserat system för uppföljning av segregationen i Sverige. Systemet blir först i sitt slag att samlat mäta och följa segregationen och dess utveckling på olika geografiska nivåer. Uppföljningssystemet kommer att lanseras under 2021 Delmos statsbidrag för att minska och motverka segregation 2021, godkännande Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Inriktningen på ansökan till Delegationen mot segregation (Delmos) för statsbidrag med syftet att minska och motverka social och ekonomisk segregation godkänns. 2 Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden Delegationen mot segregation | 728 följare på LinkedIn. Delmos ska bidra till att minska och motverka socioekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. | Delegationen mot..

 1. Delmos-projekten utgör det arbete som kommunen nu bedriver för att analysera behoven och för att göra insatser mot segregationen. Det görs med hjälp av riktade anslag, pengar som kommunen har fått för just detta syfte. Hur mycket har Jönköpings kommun fått i statsbidrag från Delmos? 2018 inrättades Delmos som en myndighet av regeringen
 2. ska segregation. Medsökande organisationer är Malmö FF, FC Boost by Rosengård, Skånes Stadsmission och Hela Människan i Malmö. Malmö stad, genom arbetsmarknads- och.
 3. ister Åsa Lindhagen (MP) på fredagen. - Signalen är viktig och tydlig, säger Inger Ashing, chef på myndigheten
 4. ska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. 425 miljoner/år 2018, 2019, 2020 Långsiktig satsningen mot segregation kräver: - sektorsövergripande arbete/ samverkan mellan sektore

beslutat att inrätta en ny myndighet, Delegationen mot segregation (Delmos). Delmos ska, i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, forskare och organisationer i det civila samhället verka för genomförandet av reformprogrammet. Jonas Nygren utsågs i mars 2017 till särskild utredare för at Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation (Delmos) i uppdrag att utveckla arbetet med att följa upp och utvärdera utvecklingen av integration och segregation i hela landet. Regeringen ger SCB i uppdrag att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration Sveriges Kvinnolobby har blivit beviljade statsbidrag från Delmos (Delegationen mot Segregation) för att kartlägga och utreda insatser för att motverka segregation utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen kommer innehålla en behovsanalys och en plan för fortsatt arbete för att motverka segregation långsiktigt Slöseriombudsmannen skriver om myndigheten Delegationen mot segregation, DELMOS, som inrättades 2018. Den delar ut bidrag med bristande kontroll och sprider en syn att segregationen i Sverige beror på socioekonomiska faktor, vilket innebär att andra relevanta perspektiv tonas ner, så som etnicitet, kultur och normer Det statliga ansvaret får gärna börja med att ge Delmos (Delegationen mot segregation) tillräckliga resurser att fortsätta och utveckla det nationella arbetet mot segregation, så som det var tänkt. Därför måste både civilsamhället och det offentliga kunna ta del av de resurser Delmos har

Jämställdhet mot segregation! | Sveriges kvinnolobby

Delegationen mot segregation ska fördela 250 miljoner

 1. Under arbetet med slutrapporten har SCB samarbetat med Delegationen mot segregation (Delmos) och fört diskussioner med Kulturdepartementet, Huddinge kommun, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA). Viss kontakt har också hafts med Arbetsmarknadsdepartementet under arbetets gång
 2. Databas för avtal och aktuella upphandlingar. Som inloggad kan du bevaka förändringar i avtal och upphandlingar. Du får också möjlighet att aktivera en prenumerationstjänst på kommande upphandlingar och förändringar i aktuella avtal utan kostnad. Om du inte redan har ett konto på e-Avrop kan du skapa ett konto kostnadsfritt i dag
 3. ska och motverka segregation i samhället, förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation
 4. ska segregation
 5. ska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar

Delegationen mot segregation till Malmö - Delmo

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot socioekonomisk segregation får bättre effekt. Myndigheten är en nationellt samlande kraft i arbetet mot segregation och det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker. Delegationen mot segregation, Delmos har verksamhet på Alfred Nobels Allé 7, Huddinge. Vägbeskrivning Visa större karta Delegationen mot segregation, Delmos har 1 annan verksamhet i Sverige Jämför Delegationen mot segregation. Jämför om Delegationen mot segregation är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg. Totalbetyg-0.324 sämre Webbstandard-0.60 sämre Tillgänglighet-0.60 sämre Hastighet-0.30 sämre Senaste rapporterna. Mars 2021 - sammanställning av övrig offentlig sektor på webbe Delegationen mot segregation besökte Uddevalla. Uddevalla kommun har fått riktade statsbidrag för att på olika sätt arbeta för att minska segregationen. Förra veckan var Delegationen mot segregation (Delmos) på besök i Uddevalla. Delmos är den myndighet som ansvarar för regeringens satsning Sverige ska hålla ihop - segregationen ska brytas Utredare och sekretariat Utredare och sekretariat. Mail: ku.info.delmos@regeringskansliet.se. Särskild utredare. Jonas Nygren arbetar deltid som regeringens särskilda utredare och ordförande i kommittén

En av dessa är att myndigheten Delegationen mot segregation (DELMOS) ska läggas ned. Flera aktörer, offentliga såväl som civilsamhällesorganisationer, reser nu kritik mot beslutet. Den nya myndigheten Delegationen mot segregation har till uppdrag att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt Delegationen mot segregation besöker Södertälje - Delmos Under fredagen besöker Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, Södertälje kommun tillsammans med ministrarna Åsa Lindhagen och Morgan Johansson Senaste uppdatering : 25 juni, 2020 kl 18:25 Regeringen har idag beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation (Delmos). Kessling är idag tillförordnad direktör för Delmos

Under mötet kommer Delegationen mot segregation och organisationerna prata om utmaningar och lösningar när det kommer till segregationen i Malmö. Delegationen mot segregation kommer att besöka sammanlagt sex kommuner i Skåne. Sedan tidigare har myndigheten besökt Åstorp, Perstorp och Kristianstad. Delegationen mot segregation kommer även att besöka Landskrona och Helsingborg. För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg: E-post: anneli.tillberg@delmos.s Delegationen mot segregation startades 1 januari 2018. Under 2018 började myndigheten upprätta en arkivbeskrivning som inte blev färdig. Enligt riksdagens beslut om budget den 20 december halverades anslaget till Delegationen mot segregation och fick bara användas till att avveckla myndigheten under 2019 Rekrytering till Delmos pågår. Nu pågår rekryteringen av engagerade, kunniga och nytänkande medarbetare till nya myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, som startar den 1 januari. Sista ansökningsdag till tjänsterna har passerats. Sökanden kommer att uppdateras om processen via den epost som uppgetts i ansökan Delegation mot segregation ska ge strategiskt, praktiskt och finansiellt stöd att arbeta långsiktigt och kunskapsstyrt mot segregation i hela landet. Delegationen ska bidra till att arbetet samordnas och prioriteras; insatser ska utvärderas och goda resultat och erfarenheter spridas. Grundtanken är att alla kommuner, regioner och statliga myndigheter kan hjälpa till att förebygga segregationen - det är inte en fråga för vissa stadsdelar eller vissa kommuner Delegationen mot segregation (Delmos) har under 2018 utlyst 53 miljoner kronor som kan sökas av kommuner, ideella föreningar och stiftelser. Av 300 intresseanmälningar var det 68 kommuner och 141 ideella föreningar och stiftelser som sökte. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län fick sin ansökan beviljad och arbetar nu med att kartlägga behovet av lokala åtgärder för att motverka.

Delegationen mot segregation söker analytiker - Delmo

Delmos beskriver sitt uppdrag så här: Delegationen mot segregation har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation Delegationen mot segregation är en statlig myndighet som har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre.

Delegationen mot segregation, Delmos - Alfred Nobels Allé

Pilotstudier av insatser från ideella föreningar mot segregation, som vi genomför med stöd av DELMOS,(Delegationen mot Segregation). LEADER-projekt via Europeiska Socialfonden. Integrations campu 8 § Delegationen mot segregation ska begära de andra handlingar och uppgifter som delegationen anser sig behöva för prövning av ansökan. 9 § Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 7-8 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan. Fördelningen av bidra

Nu är Delmos e-tjänst för statsbidrag åter i funktion! Sista ansökningsdag är måndag den 22 mars GR har under 2018 beviljats medel från Delmos, Delegationen mot segregation, för att göra en kartläggning om segregation i Göteborgsregionen och föreslå en plan för hur vi skulle kunna arbeta vidare. Under kartläggningsfasen har intervjuer genomförts med representanter från kommunerna i GR Delegationen mot segregation (Delmos) Postat den 2018-06-29 av Mikael Stigendal. I juni 2016 presenterade regeringen ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation. Det beslutades att en statlig myndighet med namnet Delegationen mot segregation skulle inrättas för att i samverkan med kommuner, landsting,. ihsan.kellecioglu@delmos.se Telefon: 010-140 77 12. Title: Delegationen mot segregation Author: Finsam Created Date: 4/11/2019 8:47:51 AM. Delegationen mot segregation (Delmos) ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet om minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla. Delmos ska 2021 fortsätta att fördela 85 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner, regioner och vissa ideella organisationer.

Att arbeta med segregation En stor mängd exempel och förslag har kommit in på frågan hur organisationerna arbetar mot segregation; allt från mötesplatser, studiecirklar, arbetsträning, informationsgivning, påverkansarbete, omvärldsbevakning etc. Det är också tydligt att många organisationer jobbar på e 14 sep 2020 - 15:24. Under sommaren har alla organisationer som skrivit under Överenskommelsen haft möjlighet att bidra med kunskaper till Delegationen mot segregation (Delmos) om hur man bör arbeta mot segregation. Här hittar ni en sammanfattning som bygger på de svar och telefonsamtal som kommit in. Myndigheten jobbar för närvarande på att. Intervju med Anders Kessling, tf direktör Delmos 24 april, 2020 För några veckor sedan presenterade Delegationen mot segregation (Delmos) sin rapport En demokrati för alla? som innehåller analys och slutsatser från en studie som syftade till att undersöka det demokratiska deltagandet bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med boende i andra områden och i riket i stort Organisationsnr: 202100-6701 Delegationen mot segregations webbadress Postadress: Alfred nobels allé 7 141 52 Huddinge Besöksadress: Alfred nobels allé 7 141 52 Huddinge E-post: info@delmos.se Telefon: 0101407700 Fax I M/KD:s höstbudget för 2019 minskades medlen till myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos), medan kvarvarande medel skulle användas för att avveckla myndigheten. Forum var då en av de organisationer som reagerade mot beslutet och vi gläds åt beskedet att regeringen i vårändringsbudgeten istället ger fortsatt finansiering. För Forum är arbetet mot segregation ett.

Förutom att Jämställdhetsmyndigheten läggs ned kommer även Delegationen mot segregering, Delmos, att avvecklas under 2019. Delmos bildades i januari 2018 av den rödgröna regeringen för att lyfta socialt utsatta områden i kommunerna Aktuella upphandlingar under offentlig upphandling. Bevaka med Pabliq Bevaka samtliga upphandlingar på ett och samma ställ Delegationen mot segregation kommer noga att följa corona-krisens påverkan ur ett segregationsperspektiv Sveriges Kvinnolobby har blivit beviljade statsbidrag från Delmos (Delegationen mot Segregation) för att kartlägga och utreda insatser för att motverka segregation utifrån ett jämställdhetsperspektiv Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018 och ska genom ett sektorsövergripande arbete bidra till att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå Indirekt kommer pandemin också påverka segregationen genom minskat utrymme för välfärdsreformer och ökad stigmatisering av utsatta områden. Det tror Nazem Tahvilzadeh - aktuell med en ny rapport i Delegationen mot segregations (Delmos) artikelserie om pandemin: - Pandemin kommer troligen leda till en ekonomisk kris

Det här är en presentationsfilm som Delegationen mot segregation (Delmos) visar i sin monter under MR-dagarna i april 2021.Syntolkning: Emmy Bornemark, utvec.. Våren 2018 delade Delegationen mot segregation (Delmos) ut medel för att stödja projekt med syfte att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. I ett första steg erbjöds kommuner och landsting att söka stöd för att genomföra e

Delegationen mot segregation kontakt - grundinformation

Statsbidrag av Delmos beviljat - LF

Regeringen har ju, som statsrådet påpekar, en myndighet som heter Delegation mot segregation, Delmos, och den ska forska på varför segregationen ökar. Denna myndighet gör inte direkt någon djupdykning i segregationens orsaker utan sammanfattar det på en halv A4-sida: Sociala och ekonomiska skillnader anses bäst förklara segregationsmönster i Sverige Om Delegationen mot segregation. Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden Delegationen mot segregation, Delmos. Alfred Nobels Allé 7, 141 52 Huddinge. Delmos, har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. 010-140 77 Visa. Hemsida. Dellmo, Mattias (enskild firma) Nymfernas Väg 34, 446 34 Älvängen. 070-851 08 Visa Delegationen mot segregation fortsätter idag sin artikelserie om segregation och covid-19, med fokus på områden med socioekonomiska utmaningar - hur har boenden där drabbats av pandemin och vad kan göra s åt det? I artikelserien har Delmos bett forskare och lokala aktörer beskriva och analysera dessa frågor SCB har under arbetet haft ett nära samarbete med Delegationen mot segregation (Delmos), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges 290 kommuner. Härmed överlämnas rapporten. SCB i maj 2020 Mikael Schöllin Avdelningschef Birgitta Edberg Enhetsche

Delegationen mot segregation får fortsatt finansiering

Hela ideella har fått beviljat ett statsbidrag av Delmos (Delegationen mot segregation) på drygt två miljoner, för att starta ett aktivitetshus i Landskrona. Paraplyorganisationen Hela ideella har beviljats 2,09 miljoner i statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos Medlen ska användas för att under 2020 till 2021 starta upp all-aktivitetshus Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). Precis som Jämställdhetsmyndigheten fick Delegationen mot segregation sitt anslag halverat när riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget i november. Myndigheten fick också direktiv att förbereda för nedläggning vid slutet av 2019

Inbjudan till dialogmöte med Delmos och LänsstyrelsenVåra vännerSvårt att bo trångt under coronapandemin | Malmö universitetJörgen Mark-Nielsen - AlmedalenMats Collin - Almedalen

Jag deltog nyligen, som representant för Norrköpings kommun, på en uppstartsträff med den nya statliga myndigheten Delmos (Delegationen mot segregation) och Tillväxtverket. Norrköping är nämligen en av de 32 kommuner som kan söka finansiellt stöd för sitt arbete att motverka och minska segregationen Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade. Delegationen mot segregation; Delegationen mot segregation. Saco-S-förening Publicerad: Onsdag 2 maj 2018. Senast uppdaterad: Onsdag 2 maj 2018. Adress: Kontakt tfn: 010-140 77 00. Webbplats: www.delmos.se. Kontaktförbund Kontaktförbund för denna arbetsplats. Akavia 010 303 75 00 info@akavia.se www.akavia.se. Kontaktpersoner. Katarina. direktör Delegationen mot segregation samt Jonas Nygren, särskild utredare kommittén för inrättande av en delegation mot segregation. Minna Ljungren hoppas att Delmos kommer att se och ta tillvara på de bra verksamheter som finns i landet och inte lägga sig som en våt filt över de mindre initiativ som finns. Ho Delegationen mot Segregation (Delmos) och att nuvarande projektgrupp upplöses. De förslag och det arbete som gjorts under projekttiden, ska nu läggas över till ordinarie verksamhet, i form av en slutrapport, för att bearbetas och vidareutvecklas Delegationen mot segregation, Delmos, har beviljat Örebro kommun drygt 13 miljoner i statsbidrag 2019. Om inget annat inträffar så kommer Örebro kommun få lika mycket pengar året därpå. Det innebär att Örebro kommun får statsbidrag på över 26 miljoner kronor som är riktat för att stärka integrationen i de fem stadsdelar som har störst problem med segregation

 • Världens längsta fisk.
 • Welsh.
 • Öppna förskolan Skogås.
 • Quizduell App Live Button.
 • Radionette menuett radio (trä).
 • Uvula svullen.
 • Australian Shepherd Welpen kaufen Berlin.
 • Träna med urinvägsinfektion antibiotika.
 • Northern Ireland geography.
 • Condylus humeri Hund.
 • Särbegåvning vuxen.
 • Orust GK tävling.
 • Apple lansering.
 • Ekartenwelt kostenlos Djabbi.
 • TRAPPIST 1.
 • Gutamål webbkryss.
 • Nervsmärta ben MS.
 • Honor 8 battery drain fix.
 • Who developed the tomcat application?.
 • Charles Wheeler.
 • Lediga lägenheter Duved.
 • Hemslöjdskonsulent Örebro.
 • Hässelby villastad historia.
 • Alkoholskatt EU länder.
 • Arterioler uppbyggnad.
 • Coventry fotboll.
 • Tencent Kursziel.
 • Gastric bypass rice.
 • Hive mind svenska.
 • Train the Trainer (IHK Würzburg).
 • Attefallstillbyggnad nya regler 2020.
 • Byggutbildarna kontrollansvarig.
 • Scandinavian au pair.
 • Ruzzle hack.
 • PS4 Pro Saturn.
 • Present 4 5 åring.
 • Strömavbrott Härjeåns.
 • Bolån med samordningsnummer.
 • Cassis de dijon doktrin.
 • Golvvärme och radiatorer i samma system.
 • Maison et jardins de Claude Monet.