Home

WCAG 2.1 svenska

WCAG 2.1 - Svensk översättnin

Arbetswebbplats för WCAG 2.1 Svensk översättning. 3D Check Box and Check mark on White Background WCAG 2.1 Kraven i lagen WCAG är en förkortning av orden Web Content Accessibility Guidelines, som på svenska heter Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, ska följas Men både EN-standarden, specifikationen WCAG 2.1 och den svenska översättningen av förra versionen kan vara svåra att förstå och tillämpa. Följande 50 webbriktlinjer förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA. Observera att EN301549 även räknar upp några kriterier som går utöver WCAG

WCAG 2.1 Kraven i lagen - Tillgänglighetstillsy

Från och med 5 juni 2018 är den nya versionen av tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 en rekommenderad version. Den nya versionen ändrar ingenting från WCAG 2.0, som ända sedan 2011 varit den första och mest centrala webbriktlinjen (R1). Men WCAG 2.1 utökar WCAG 2.0 med 17 nya kriterier. 12 av dessa krävs för nivå AA Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå. WCAG-riktlinjerna uppdaterades till version 2.1 sommaren 2018. Den senaste versionen omfattar sammanlagt 78 kriterier. I praktiken förpliktar lagen att 49 kriterier på A- och AA-nivå ska uppfyllas Webbtillgänglighet - WCAG 2.1. Denna introduktionskurs ger deltagarna grundläggande kunskaper om riktlinjer och lagrum, men även en praktisk inblick i hur man arbetar med riktlinjer och även andra resurser som kan vara till. hjälp Nya webbdirektiv: WCAG 2.1 nivå AA. Från och med 23 september i år (2020) träder det nya webbdirektivet kraft. I det stora hela handlar det om att öka tillgängligheten på webben. Det innebär att alla personer - oavsett funktionsnedsättning ska kunna ta del av företagets hemsida och ta sig an informationen som finns

Svenska kommuner ignorerar nya DOS-lagen om WCAG 2.1 nivå AA tillgänglighet. In Nyheter, Offentlig sektor, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 oktober, 2020. Efterlevnaden av den nya DOS-lagen om tillgänglighetsredogörelser på egna webbplatsen är dålig, påpekar Webperf och Marcus Österberg efter att gjort en mätning Riktlinje 2.1 Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord. Förstå riktlinje 2.1 WCAG 2.1 - standard för tillgänglighet. WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, är en internationell standard för tillgänglighet som rekommenderats sedan 2012. För att följa webbtillgänglighetsdirektivet är det den uppdaterade WCAG 2.1 nivå AA som gäller. Den innehåller det som stöder koncentrationsstörningar och touchscreens, och är helt bakåtkompatibel med WCAG 2.0 WCAG, som just nu finns i två parallella versioner. WCAG 2.0 AA är den nivå som för närvarande gäller för det svenska och europeiska regelverket, men de minimikrav som gäller i Webbtillgänglighetsdirektivet är den europeiska standarden EN301549, vilka kommer att uppdateras (harmonieras) med WCAG 2.1 som publicerades den 5 juni 2018

WCAG - standard för tillgänglighet - Vägledning för

 1. Den 5 juni 2018 uppdaterades WCAG till version 2.1 med framgångskriterier vad gäller synnedsättning, kognition och mobila gränssnitt. EN301549 kommer att harmonieras med WCAG 2.1. Web Content Accessability Guidelines (WCAG 2.1) (engelsk text), öppnas i nytt fönste
 2. Web content accessibility guidelines (WCAG 2.1) är en förändring av föregående lagstiftning, med obligatoriska standarder. Många offentliga organisationer kommer att ha det svårt att hitta pragmatiska lösningar som är inom budgeten, anpassningsbar till lösningar, samt löser problem gällande tillgänglighetsanpassning digitalt
 3. Arbetswebbplats för WCAG 2.1 Svensk översättning; Nya WCAG 2.1 punkter; Privacy Polic
 4. st nivån AA i den tregradiga skalan som anges i WCAG 2.1. I Sverige implementeras detta EU-direktiv genom Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service , som började gälla den 1 januari 2019
 5. I arbetet med tillgänglighet på riksdagen.se utgår vi från följande riktlinjer och lagar: Vägledning för webbutveckling på webbplatsen Webbriktlinjer. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på W3C:s webbplats. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 på svenska på W3C:s webbplats
 6. Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Svensk e-identitets tjänst E-medborgarkonto. Senaste bedömningen gjordes 7 oktober 2020 Svensk e-identitets WCAG-grupp enligt WCAG 2.1 nivå AA. Webbplatsen publicerades den 7 okt 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 7 okt 2020. Kontaktuppgifter WCAG Svensk e-identite
 7. WCAG - Standard för tillgänglighet 2.1 AA. Från och med den 23 september 2020 behöver alla svenska företag inom den offentliga sektorn använda interna / externa verktyg som följer riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) 2.1 AA. Med det i åtanke har vårt WCAG-läge för undersökningar förfinats och stöder nu.

En första genomgång av WCAG 2

The WCAG 2.1 design principles are supported by 13 guidelines. Each of these is broken down into specific requirements (or 'success criteria') that your service needs to meet. From beta, you. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (WCAG 2.1) määrittelee, kuinka verkkosisällöstä tehdään saavutettavuudeltaan parempaa henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita. Saavutettavuus koskee laajaa joukkoa vammoja ja rajoitteita, muun muassa näkö-, kuulo-, kognitiivisia, kielellisiä ja fyysisiä rajoitteita, puhevammoja, oppimisvaikeuksia sekä neurologisia sairauksia We compared our results with WCAG 2.1 and scientific publications in the field of accessibility in mobile applications. Participants discovered 20 accessibility issues with the news application, of which four were not included in the WCAG 2.1

Den nya versionen WCAG 2

Webbtillgänglighet - WCAG 2

wcag 2.1 aa Vi arbetar utifrån WCAG 2.1 AA - standard för tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines) . Läs mer om tillgänglighet på webbplatsen hä Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA. Vi använder så få bilagor som möjligt. Eventuella bilagor i form av pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade. Vi är medvetna om kravet på tydligt svenska och strävar efter att vara så tydliga och lättlästa som möjligt Funka har på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade svenska översättningen av WCAG 2.0 till svenska och vi håller just nu på med översättningen av WCAG 2.1 till svenska. WCAG 2.0 har även blivit en ISO-standard med nummer 40500:2012. Den 5 juni 2018 uppdaterades WCAG till version 2.1 med framgångskriterier vad gäller. WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) är en sådan standard. WCAG erbjuds av W3C som erbjuder många standarder och rekommendationer för webben. Det erbjuds tre olika nivåer, nämligen A, AA och AAA - ju fler A desto striktare efterlevnad till funktionsnedsattas behov WCAG 2.1: lain vaatimukset WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä

Screen9 är troligen den enda nordiska leverantören som fullt möter webbtillgänglighetsdirektivet för både videospelare och videoinnehåll med bl.a. stöd för att skapa och redigera undertexter, automatiskt transkribera text, flera ljudspår för syntolkning. Spelaren möter WCAG 2.1 AA i alla avseenden WCAG 2.1 4.1.1/1.2 (A) Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet. WCAG 4.4 (A)/ AA 2.4.6; Det kan finnas otillräckliga/ingen markering på klickbara element som är i fokus vid navigering via tangentbord. WCAG 2.4.7 (AA (WCAG 4.1 och 2.1.1) Det finns en tabellstruktur på sidorna i applikationerna som skärmläsare läser av. (WCAG 2.1 och 2.4) Tjänsten fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10) Sidan öppnas inte i webbläsaren med fokus i början av sidan. (WCAG 1.3.2) Det saknas en länk som för till sidans huvudsakliga innehåll. (WCAG 1.3.1

[WCAG 2.1.1 Tangentbord (A), WCAG 2.4.7 Synligt fokus (AA) Handlingsplan Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2020. Information om testningen Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten Samtliga webbplatser i offentlig sektor behöver sedan den 23 september 2020 möta webbtillgänglighetsdirektivet. För att möta webbtillgänglighetsdirektivet behöver videospelaren som används möta WCAG 2.1 AA. Screen9 är troligen den enda videoplattformen och videospelaren som idag fullt möter WCAG 2.1 AA standarden Kungliga biblioteket arbetar med att tillgängliggöra digitala tjänster och system. Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av användare, samt uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA.. På denna sida hittar du tillgänglighetsredogörelser för Kungliga. Som en av norra Europas ledande hamnar ville Helsingborgs Hamn spetsa till sitt erbjudande och lyfta externwebbens informationsstruktur. Tillsammans arbetade vi fram en ny hemsida som inte bara lever upp till tillgänglighetskraven för WCAG 2.1 utan också i design förmedlar känslan av Sveriges största hamn

Nya webbdirektiv: WCAG 2

 1. Utvärdera tillgänglighet enligt WCAG 2.1 med Siteimprove Innan förbättringsarbetet utifrån Sitemproves tillgänglighetstester gjordes hade Webperf.se 97,1 av 100 i betyg för tillgänglighet. Det är förstås väldigt högt, men där och då vid byggnationen av webbplatsen var måttstocken andra verktyg än just Siteimprove, närmare bestämt Axe och Pa11y som används här på Webperf.
 2. Den här webbplatsen är delvis förenlig med standarden WCAG 2.1 på grund av de brister som beskrivs nedan. Bristande förenlighet med WCAG 2.1. Onlineläsare - Det saknas fler sätt att navigera e-bokens innehåll (WCAG 2.4.5) Onlineläsare - Det saknas möjlighet att hoppa direkt till innehållet (WCAG 2.4.1
 3. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska). Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1
 4. This document outlines the requirements that the Web Content Accessibility Guidelines Working Group (WCAG WG) has set for the development of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. These dot.x requirements build on the existing requirements for WCAG 2.0, and are designed to work in harmony with the WCAG 2.0 standard

Svenska kommuner ignorerar nya DOS-lagen om WCAG 2

WCAG 2.1 är den internationella standarden för digital tillgänglighet, som bland annat har fastställt riktlinjer för beskrivande texter av bilder, logotyper och annan grafik samt tabeller och länkar osv. Men att följa riktlinjerna kan vara utmanande - även för erfarna användare

In Europe, digital accessibility will play a big role in the public agenda in 2020. Driven by a legislation change and mandatory standards on the web content accessibility guidelines (WCAG 2.1), many public organizations are struggling to find pragmatic solutions that fit into the budget, fit into processes and that solves the issue of making digital content accessible Structure. WCAG 2.1 is structured in a way that introduces concepts of accessible web content creation in a progressively detailed manner. This may give the impression that WCAG 2.1 is a very complex set of interlinked documents, but the aim is to (progressively) provide more detailed information as and when authors need it - rather than providing it all in one very large document

Förstasidan - Tillgänglighetstillsyn

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2

 1. För att följa WCAG 2.1 är det viktigt att se till att alla ljud- och videofiler på din webbplats har ett textalternativ och vice versa. Enligt lag måste alla offentliga organisationer inom EU tillhandahålla undertexter för videor som publiceras online för att uppfylla WCAG 2.1-standarderna
 2. WCAG 2.0 AA / ISO 40500. är de globala riktlinjerna för webbtillgänglighet som återfinns i kapitel 9 av den nuvarande versionen av EN-standarden. WCAG är utvecklade av W3C. WCAG 2.1 AA. är den senaste versionen av WCAG som publicerades 5 juni 2018
 3. WCAG 2.1 became a W3C Recommendation in June 2018. History Earlier guidelines. The first web accessibility guideline was compiled by Gregg Vanderheiden and released in January 1995, just after the 1994 Second International Conference on the World-Wide Web (WWW II) in Chicago.

WCAG 2.1 SC 4.1.1; EN 301 549: 9.4.1.1; U2: Varje komponent som erbjuder användaren information eller interaktivitet är beskriven med text. U201 Alla meningsbärande bilder och andra grafiska element har ett textalternativ som ger en likvärdig beskrivning till användare som inte ser bilden. Godkänd Svenska: Byt språk till svenska Svenska; Medialle; Yhteystiedot; Hae Saavutettavuusvaatimuksista Hae. Menu. Etusivu; Yleistä saavutettavuudesta Alavalikko sivulle Yleistä saavutettavuudesta. Tietoa WCAG-ohjeistuksesta; WCAG 2.1: lain vaatimukset; Opastusvideoita WCAG-kriteereist.

Webbdirektivet - digital tillgänglighet Sveriges Allmännytt

 1. en elementin päälle tai näppäimistöfokuksen siirtä
 2. Vilket belopp du kan få, om du uppfyller villkoren, beror på storleken på din svenska inkomstgrundade pension och din eventuella pension från annat EU/EES-land eller Schweiz och antal år du arbetat i Sverige. Om din pension är 9 000-17 000 kronor per månad kan du få ett inkomstpensionstillägg mellan 25-600 kronor per månad före skatt
 3. We at Urkund always strive to be better and we have made it an active goal when developing our new interface to be WCAG 2.1 AA and Section 508 compliant. We have conducted VPATⓇ (Voluntary Product Accessibility Template) audits to test, assess and improve our WCAG 2.1 AA compliance during the development process, right up until it was ready to be released
 4. Teknisen saavutettavuuden ohjeet (WCAG) WCAG 2.1:n rakenne ja käyttö; WCAG 2.1 -ohjeet; Huomioitavaa WCAG:sta; Papunetin WCAG 2.1 -tarkistuslista; Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas. Suunnittele selkeät sivupohjat; Suunnittele selkeitä lomakkeita; Lisää tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällöll

Kaikki käyttäjälle esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö Avautuu uuteen ikkunaan on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella Avautuu uuteen ikkunaan, pois lukien alla luetellut tapaukset.. Käyttöliittymäkomponentit, syöte: Ei-tekstuaalisella sisällöllä on sen tarkoituksen kuvaava nimi Avautuu uuteen ikkunaan, jos se toimii käyttöliittymäkomponenttina tai. Film kan sakna alternativ för att ta till sig innehållet, genom att den saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5) Hur vi testat webbplatsen. Vår leverantör försäkrar att man har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen The current version (WCAG 2.0) was published in 2008 and became an ISO standard (ISO/IEC 40500:2012) in 2012. In the Summer of 2018, WCAG 2.1 is set to be released with seventeen new guidelines that focus on improving accessibility for users with cognitive disabilities and for users who browse websites on mobile devices like tablets and.

 1. WCAG 2.1 -ohjeistus sisältää yhteensä kolmetoista (13) ohjetta. Ohjeet antavat verkkosivuston kehittäjille ja arvioijille kattavan kuvan siitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon saavutettavuuden varmistamiseksi. Onnistumiskriteerit. WCAG 2.1 -ohjeistuksen kaikki kolmetoista ohjetta sisältävät useita onnistumiskriteerejä
 2. WCAG 2.1 står för Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och är den internationella standarden för tillgänglighet på webben. Den är framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). Tre nivåer av WCAG 2.1. WCAG är indelad i tre nivåer: A, AA och AAA. För varje nivå finns ett antal riktlinjer som ska följa
 3. st nivå AA
 4. Finns WCAG översatt till svenska? Ja, och en komplett lista av andra översättningar finner du här. Vad innehåller WCAG? WCAG innehåller 78 kriterier uppdalat på 13 olika riktlinjer som är organiserade under 4 principer: Möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. För varje riktlinje finns det tre testbara nivåer: A, AA och AAA

Lagar och regler kring digital tillgänglighet - Funk

(WCAG 4.1 och 2.1.1) Tjänsten fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10) Sidan öppnas inte i webbläsaren med fokus i början av sidan. (WCAG 1.3.2) Det saknas en länk som för till sidans huvudsakliga innehåll. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i titlarna för de olika sidorna. (WCAG 2.4.2 Wuhcag's WCAG 2.1 Level A Checklist Project: Date: Website: Webpage: Guideline Description Notes Pass/Fail 1.1.1 - Non-Text Content Provide text alternatives for non-text content that serves the same purpose. 1.2.1 - Audio-Only and Video-Only (Pre-Recorded Vi arbetar utifrån DOS-lagen och WCAG 2.1 AA - standard för tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines). Du kan läsa om riktlinjerna via länk på den här sidan. Gotland.se har en lyssnafunktion som kan läsa upp innehållet på webbplatsen och hjälpa personer som har lässvårigheter. Det finns webbsidor på lättläst svenska The WCAG 2.1 was created by the W3C, a private organization comprising of stakeholders from various sections of the society including government, industry, and consumer groups. The web content that conforms to WCAG 2.1 also conforms to WCAG 2.0, or in other words, WCAG 2.1 does not depreciate or supersede WCAG 2.0 The assertion summary also provides the specific WCAG 2.0 or WCAG 2.1 guideline to which the violation applies. TPGi ARC Assertion summary Screenshot - Used for Automated WCAG Checklist Evaluation Unlike a traditional WCAG checklist, a key benefit of ARC Monitoring is that it also prioritizes specific issues that will allow you to make the largest impact on your digital content with the.

En grundlig genomgång av standarden WCAG 2.1 på AA-niv Genom att föra samman den digitala arenans främsta talare, entreprenörer och leverantörer med deltagare från det svenska näringslivet skapar vi vid varje tillfälle en unik plattform för kunskap, nätverkande och nya digitala affärsmöjligheter If content is WCAG 2.1 conformant at a given level (e.g., AA) the content is also. WCAG 2.0 was published in 2008 and after 10 years WCAG 2.1 was published in 2018. WCAG 2.1 is not a replacement of WCAG 2.0 but is an extension of WCAG 2.0 with additional success criteria included to cater the needs of different user groups

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tjänsten för ansökan om radiotillstånd. Tillgänglighetsstatus. Denna nät tjänst uppfyller delvis kraven för nivå AA gällande riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG) 2.1. Försummande att iaktta kraven och undantag som tillämpas på kraven anges nedan.. Icke tillgängligt innehål Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på W3C:s webbplats Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 på svenska på W3C:s webbplats Lagen om tillgänglighet till digital offentlig servic Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1) på nivå AA. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA på följande delar av webbplatsen Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Brister. För närvarande är vi medvetna om att vi inte har lyckats att uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen: Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade 2.1 WCAG - Riktlinje 1 Tillhandahåll motsvarande, alternativ information för auditoriskt (röst och ljud) och visuellt innehåll 1.1 [Prioritet Den svenska utrikespolitiken ska bidra till att människor också i andra länder får del av de mänskliga rättigheterna. Regeringens.

WCAG 2.1 SC 4.1.1; EN 301 549: 9.4.1.1; U2: Varje komponent som erbjuder användaren information eller interaktivitet är beskriven med text. U201 Alla meningsbärande bilder och andra grafiska element har ett textalternativ som ger en likvärdig beskrivning till användare som inte ser bilden. Underkänd Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten inom e-tjänsten Egen provhantering på 1177. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten [WCAG 1.4.10 (A)]. Problem vid användning med nedsatt rörlighet. Det fungerar inte att navigera med tangentbordet i den pdf som skapas automatiskt. [WCAG 2.1.1 (A)] Hur vi testat webbplatsen. Vi har låtit en utomstående expert granska Ersättningskollens tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes den 18 november 2019 Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Sverigesmiljömål.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Etiketten i fältet Beställning av nyhetsbrev är inte beskrivande (WCAG 2.1.1). Det går inte att bläddra Twitter-korten med en skärmläsare, och det går inte heller att visuellt urskilja länkarna i brödtexten (WCAG 2.4.3). Flera brister har upptäckts i Evenemang-delen i den digitala tjänsten (WCAG 2.4.1, 2.1.1, 2.4.3) Wtyczka umożliwiająca automatyczne wygenerowanie spełnienia deklaracji dostępności WCAG 2.1 wymaganej na podstawie art. 12 pkt deklaracjadostepnosci.eu 100+ aktiva installationer Testat med 5.4.4 Uppdaterat för 5 månader seda Den svenska tillgänglighetslagen bygger på ett EU-direktiv som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines version 2.1). WCAG 2.1 är den internationella standarden för tillgäng­lighet på webben. Standarden är framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). WCAG är indelad i tre nivåer: A, AA och AAA Här kan du läsa om vilka brister det finns i tillgängligheten när det gäller e-tjänsten Stöd och behandling på 1177 . Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten

September 2020: At SVT we follow the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA to ensure that all SVTs web pages are accessible for all users. We also keep a close dialouge with differerent expert organisations such as Hörselskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Dyslexiförbundet Our aim is that our website Find company information should be perceivable, operable, and understandable for all users, regardless of ability or the use of assistive technology. Our minimum goal is to provide at least basic accessibility by conforming to WCAG 2.1, level AA (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5) Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Hur vi testat webbplatsen. Vår leverantör försäkrar att man har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Vi har upattat tillgängligheten utan granskning Abonnemang på Skolfilm kan tecknas av svenska skolor, kommuner, SFI-samordnare, AV-centraler och regioner. Skolfilm utvecklas av Skolmedia, som är en del av Ingeborn Data AB. Skolmedia levererar tjänster för skolan till kommuner, regioner, AV-centraler och privata aktörer över hela Sverige Koden validerar inte [WCAG 4.1.1. Problem vid tangentbordsnavigation. Tabbordningen är inte logisk [WCAG 2.4.3] Det är svårt att visuellt uppfatta vilket element som är i tangentbordsfokus [WCAG 2.4.7] Användare kan inte använda tangentbordet för att komma åt funktionen rapportera fel på sidan [WCAG 3.2.1

suomi (Finnish) Authorized: Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1 — Lead Translation Organization: Kehitysvammaliitto ry polski (Polish) Authorized: Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 — Lead Translation Organization: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR Creating Accessible Content (WCAG 2.1 Conformance) by Adobe Docs Abstract The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 , drawn up by a working group of the World Wide Wec Consortium , consist of a set of technology independent guidelines and success criteria to help make web content accessibl.. Svenska institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och den här sidan beskriver hur si.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokumentSanoista tekoihin - Saavutettavuustyö käytännössäWebinaari 14

Digital tillgänglighet och WCAG 2

(WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2) Det är svårt att använda funktioner i vissa blanketter med skärmläsare eller tangentbordskommando och i vissa fall omöjligt (t.ex. tidsval som består av tre inmatningsfält och fältet för att bifoga filer) WCAG 21, punkt 2.2.1 Justering av tidsbegränsning - Sessionen för e-betalning kan inte förlängas, för den är kopplad till sessionen i nätbutiken. Därför tillämpas undantaget i standarden: Tidsgränsen har avgörande betydelse och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig Participants discovered 20 accessibility issues with the news application, of which four were not included in the WCAG 2.1. Three of the four problems discovered with the news applications were also found by the scientific publications. This strengthens our results and we can establish that WCAG 2.1 needs additional accessibility guidelines på svenska, det vill säga länkbeskrivningen på svenska är bristfällig (WCAG 2.1 Länkens syfte (i sammanhanget)). På webbplatsen saknas en så kallad hopplänk, som användare av skärmläsare kan använda för att hoppa över innehållet som upprepas uppe på sidan. (Denna observation är inte ett brott mot WCAG-riktlinjerna

MAMI : AMA : MÖDRAR i bilder - Botkyrka konsthall

Öppna data ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten Mina Kanta-sidor, på vilka man loggar in på adressen www.kanta.fi. Utlåtandet har upprättats 25.9.2020 enligt den situation som rådde då. FPA ansvarar för webbtjänsten Mer precist ska de uppfylla den europeiska standarden EN 301 549 som - när det kommer till webbinnehåll - pekar på WCAG 2.1 nivå AA. Utöver detta ska användare kunna flagga tillgänglighetsproblem och en redogörelse ska publiceras och uppdateras regelbundet där ni bland annat redovisar tillgänglighetsstatusen gentemot dessa krav Den här webbplatsen består av två delar, dels KMH.se för våra externa målgrupper, dels ett öppet intranät kallat Backstage. Vi eftersträvar hög tillgänglighet vad gäller vårt webbinnehåll. Du får gärna länka till webbplatsen, eller använda innehållet, givet att du följer vissa riktlinjer

Webbinarium: Så skapar och delar du tillgängliga videor. Det nya webbdirektivet säger att alla besökare kunna förstå och ta till sig innehållet på din webbplats eller intranät. Hur påverkar det jobbet med ditt rörliga material Webbplatsen forvaltningsstrategin.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De viktigaste bristerna i webbtjänsten beskrivs senare i detta utlåtande FINENTRYs tillgänglighetsutlåtande finentry.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). HUS (Helsingfors oc

Köpa tinker | att köpa tinkerSirius bandy p05, välkommen till ik sirius bk p-05
 • Hur många spelar cs:go 2020.
 • Mandolin Amazon.
 • World Trade Center överlevare.
 • Ädelost kalorier.
 • Vattenmantlad kamin självcirkulation.
 • Lavasten att steka på.
 • Hur fort får polisen köra.
 • BAB Projekt.
 • Blå bergvallmo Plantera.
 • Färgkod mörk guld.
 • Half of a Yellow Sun Summary.
 • Wann ist die Steuererklärung freiwillig.
 • Zurück in die Zukunft altersfreigabe.
 • Biltema äggkokare bly.
 • Dancehall Eskilstuna.
 • Incheon weather December.
 • Designer Marken Damenmode.
 • Ladda solcell genom fönster.
 • All my friends are dead lyrics Lil Skeet.
 • Hur många dog i Auschwitz.
 • Manuel estime de soi pdf.
 • Streama handbolls VM 2021.
 • Niklas Strömstedt kvinnor.
 • VetZoo Eskilstuna.
 • König der Löwen YouTube Deutsch.
 • Mantorp Park Motorbana AB.
 • Cykeljacka gul.
 • Bushnell Wingman.
 • Svek innan samarit kom webbkryss.
 • TiVo box price.
 • Latte koppar.
 • Konstutbildning Eskilstuna.
 • Lactrase tabletter.
 • Park cho rong.
 • Freizeittreff Aschaffenburg.
 • Kikärtor linser kokosmjölk.
 • Lofrans airon 500w.
 • The Crew 2 Geld kaufen.
 • Kikarsikte 2 10.
 • Scott Adkins Filme 2018.
 • Välja vattenmelon.