Home

H2SO4 protolys

Protolys av H2SO4 (Kemi/Kemi 1) - Pluggakute

Protolys av H2SO4. Hej jag är osäker på hur man gör en protolys av H2SO4 +H2O blir det HSO4- + H3O+ eller ger H2SO4 ifrån sig alla H Svavelsyra är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4, vilket kan läsas ut som divätesvaveltetraoxid. Svavelsyrans salter kallas sulfater

Svavelsyra - Wikipedi

Beräkna H+ och OH- i 0,005 mol/dm3 H2SO4 om svavelsyran anses vara fullständigt protolyserad i sina båda protolyssteg. Båda protolyssteg? Snälla hjälp mig någon fattar ingenting! Svaren ska vara H+ =0,01mol/dm3 och OH- = 1* 10^-12 men hur räknar jag fram dessa? Senast redigerat av YhMagnus (2010-10-23 00:05 Svavelsyra, H2SO4, är en färglös och luktlös vätska. Koncentrerad svavelsyra reagerar snabbt med både organiska och oorganiska ämnen. Den är mycket frätande och kan orsaka stora hål på kläder och liknande om man spiller det på sig. Liksom saltsyra reagerar svavelsyra med oädla metaller Därför sker protolyseringen i två steg H2SO4 H+ + HSO4- (stark syra) HSO4- H+ + SO42- (svag syra) Detta märks t.ex. då man ska neutralisera svavelsyra. Det krävs mer bas (dubbelt så mycket) jämfört med andra starka syror

Ju fler vätejoner, desto lägre pH. På bilden syns hur saltsyra delat upp sig. Det kallas protolys när vätejonen lämnar syran. Bild: Oskar Uggla / UgglansNO© I bägaren finns också många vattenmolekyler. De starka basernas joner är: Det är hydroxidjonen, OH -, som gör något basiskt. Ju fler hydroxidjoner, desto högre pH * Svavelsyra (H2SO4) * Salpetersyra (HNO3) Vad händer vid protolys? Det sker en protonövergång. Då deltar två syrabaspar som verkar mot varandra. Vad är protolyt? Kallas syror och baser vid en protolys. Vad är Ka? Ka är ett mått på syrans styrka, även kallad syrans protolyskonstant

Inom kemin är protolys den reaktion vid vilken en positiv vätejon (något oegentligt kallad proton trots att det även kan vara en deuteron eller triton) avges från en molekyl eller jon (en syra) till en annan molekyl eller jon (en Brønstedbas). Reaktionen kallas även protonöverföring, protonövergång eller protonbyte Syror, baser och pH-värde. Syror är protongivare. üSyror kännetecknas av följande: 1. De har förmåga att avge vätejoner, H+(protoner), vilket leder till en pH-sänkning. 2. De ger upphov till oxoniumjoner i vattenlösningar (när de reagerar med vattenmolekyler). H. 2O+HCl → H

En syra är ett ämne som är ökar koncentrationen av H + i en vattenlösning. Syror kan lösa upp oädla metaller, och är i allmänhet frätande. Detta är en standardreaktion för en syra (saltsyra löses i vatten) Protolys av Svavelsyra. I allmänhet är protonreaktioner, som exempelvis syra- eller basreaktioner, väldigt snabba. Vattens autoprotolys i riktningen då en vätejon (H+) möter en hydroxidjon (OH-) för att bilda en vattenmolekyl (H2O), har en hastighetskonstant av storleksordningen 1011 M-1 s-1 saltsyra hcl, salpetersyra hno3, svavelsyra h2so4. protolys? + avges/upptas. namnge de 5 svaga syrorna. kolsyra h2co3, fosforsyra h3po4, ättiksyra ch3cooh, mjölksyra, citronsyra. namnge en svag bas. ammoniak nh3. ju svagare syra desto. starkare anjon. ju mindre pka desto. starkare syra

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / Hjälp! protolyssteg av ..

protolys. (3 p) En syra avger protoner. Stark syra: HCl, saltsyra. Protolys: HCl + H2O Hd 3O+ + Cl-Svag syra: HAc, ättiksyra. Protolys: HAc + H2O Hd 3O+ + Ac-b) Vad är definitionen av en bas? Namnge en stark och en svag bas och skriv respektive protolys. (3 p) En bas tar upp protoner. Stark bas: NaOH, natriumhydroxid. Protolys: NaOH + H2O OH-+ Na+ + H d 2 Starka syror har fullständig protolys, dvs 100% av syran övergår till oxoniumjoner Vad är en svag syra? Svaga syror har ofullständig protolys, dvs bara en del (10-20%) av syran övergår till oxoniumjoner Exempel på starka syror *Saltsyra HCl *Svavelsyra H2SO4 *Salpetersyra HNO3 *Perklorsyra HClO4 Exempel på svaga syro

Syror och baser - Mimers Brun

 1. In this video we will describe the equation Na2SO4 + H2O and write what happens when Na2SO4 is dissolved in water.When Na2SO4 is dissolved in H2O (water) it.
 2. Svavelsyra, H2SO4, en tvåprotonig syra. Koncentrerad svavelsyra är en tung och tjockflytande vätska utan färg. Formeln visar att svavelsyra innehåller två protoner (två väteatomer). Båda protonerna kan avges när den reagerar med vatten. Svavelsyra sägs därför vara en tvåprotonig syra
 3. Vad sker då en syra eller en bas reagerar med vatten? en protolys Hur fungerar en syra i en protolys? syror är protongivare Hur fungerar baser i en protolys? baser är protonupptagar

Svavelsyra, H2SO4 Vad är skillnaden mellan en syra och en sur lösning? Syra = Protongivare , Sur lösning = Syra i vattenlösing som innehåller överskott av oxoniumjone vateklorid-protolys-2 Matias Ekstrand 10 augusti, 2012 31 oktober, 2014 Full storlek är 534 × 128 pixlar Matias Ekstrand 10 augusti, 2012 31 oktober, 2014 Bokmärk När det sker en protonövergång sker en så kallad protolys. Vid protolysen bildas både en syra och dess korresponderande bas. När en syra löses i vatten avges vätejoner från syran Re: Kemi A - titrering av svavelsyra (tvåprotonig syra) Den kommer att ge ifrån sig en proton i taget, vilket betyder att pH först ökar långsamt på grund av att det första steget deprotoneras Kina Industriell svavelsyra 98% H2SO4 Tillverkare. Labservice - Svavelsyra 96% PS 1L. Några vanliga syror och baser - Magnus Ehingers undervisning. Svavelsyra - Tekniska Museet / DigitaltMuseum. Några vanliga syror och baser Index - skolno. pluggano.se. Syra och bas Flashcards | Quizlet

Svovelsyre er en sterk syre med kjemisk formel H 2 SO 4.I konsentrert væskefase er den tyktflytende og oljeaktig. I gassfase er den luktfri og uten farge.. Svovelsyrens salter kalles sulfater.Svovelsyre reagerer med de fleste metaller. Svovelsyre reagerer kraftig med vann under høy varmeutvikling (eksoterm reaksjon) Skriv formeln för salpetersyrans protolys i vatten. 4.3. Fosforsyra, H3PO4, är en treprotonig syra. NH3 c) SO2, SO3 d) OH-, O2- e) HNO3, NO3- f) H2SO4, SO42- g) H3O+, OH.

joner: syror och baser - Ugglans Kem

Protolys 1 svavelsyra + vatten -> oxoniumjon + vätesulfatjon H 2 SO 4 (l) + H 2 O -> H 3 O + (aq) + HSO 4-(aq) Protolys 2 Svavelsyra, H2SO4, är en mycket stark syra. Kan avge inte bara en, utan två vätejoner (men den första avges mycket lättare än den andra) Flerprotoniga syror (H2SO4 (stark= svavelsyra, HSO4- vätesulfat bildas då svavelsyra donerat sin första proton och den är inte stark) (H3PO4 etc) Organiska syror (-COOH) egentligen ingen skillnad från andra syror men de har en speciell struktur, en organisk struktur. Syror kan ha olika styrkor Denna generella definition av syra och bas (gjord 1923 av J.N. Brønsted) kan uttryckas: syra ⇄ bas + H +; se protolys.En annan generalisering av syra-basbegreppet (G.N. Lewis 1923) är att betrakt Det för kroppen ideala pH värdet mellan 7,35-7,45 bevaras genom tre huvudsakliga funktioner som är aktiva samtidigt och oberoende av varandra Protolys: Ett annat ord för protonövergång! Då en vätejon, H+, (=proton) förflyttas från ett ämne till ett annat. H2SO4 (svavelsyra) HClO4 (perklorsyra, samma som HCl men med lite syre) HNO3 (salpetersyra). Motivera genom att skriva reaktionsformler och förklara med kemiska begrepp. I ditt svar ska följande begrepp finnas med: protolys, protontagare Du behöver de här koncentrationerna för att kunna beräkna hur många mol hydroxidjoner det finns i 750 ml av den basiskalösningen och hur många mol oxoniumjoner det finns i 350 mlav

HPO42- + H2O → H3O+ + PO43- fullständig protolys Fosforsyra är en frätande färglös syra. H2O + H2SO4 → H3O+ + HSO4- I ren vattenfri form är svavelsyra färglös. Svavelsyra är en starkt vätskeupptaagande syra. Som andra syror är den också frätande b) protolys av vätejodid i vatten (vätejodid är en syra). Va 622. Skriv reaktionsformeln för reaktion mellan bariumkloridlösning och utspädd svavelsyra. 623 Det medför att vatten kan lösa salter ur jorden och berggrunden, men också att vatten kan lösa de många olika biologiska molekyler som finns i cellerna i djur och växter Sök endast i rubriker Sök endast i 08. Off Topic. Sök. Avancerad söknin Europe PMC is an archive of life sciences journal literature. Single freezing and triple melting of micrometre-scaled (NH4)2SO4/H2O droplets

Saltsyras protolys i vatten H 3 O+ oxoniumjon Skrivs förenklat ofta som bara H+ (vätejon/proton Kemi A - Syrabasreaktioner. Syror och baser är ämnen som motverkar varandra och som finns överallt i naturen. H2SO4 (svavelsyra). Ett syra-baspar är i Brønsted-Lowrys teori för syra-basreaktioner en syra och en bas som omvandlas till varandra genom att vinna eller förlora en proton.Syran, HA, kallas basens korresponderande syra, och basen, A −, kallas syrans korresponderande bas. + ⇌ − + + [1] Det gemensamma namnet för syror och baser är protolyter. En syra kan bara avge en proton om det finns en bas som kan.

Svavelsyra, H2SO4. Något av det allra mest grundläggande för att förstå syror och baser är vätejoner, som är en mycket speciell sorts joner.I den här artikeln berättar vi mer om dessa och hur de fungerar Syror och baser Syror: Det främsta kännetecknet för en syra är att den alltid kan avge protoner Protolys av en karboxylsyra. Formeln för en protolys: RCOOH + H2O → RCOO- H3O+ Det är protonen i OH-gruppen som avges när karboxylsyran protolyseras. Den negativa jonen RCOO- kallas för karboxylatjon Sodium Acetate Anhydrous is the anhydrous, sodium salt form of acetic acid.Sodium acetate anhydrous disassociates in water to form sodium ions (Na+) and acetate ions. Sodium is the principal cation of the extracellular fluid and plays a large part in fluid and electrolyte replacement therapies. Sodium acetate anhydrous is used as an electrolyte replenisher in isosmotic solution for parenteral. Ett syra-baspar är i Brønsted-Lowrys teori för syra-basreaktioner en syra och en bas som omvandlas till varandra genom att vinna eller förlora en proton.Syran, HA, kallas basens korresponderande syra, och basen, A −, kallas syrans korresponderande bas. \({\displaystyle {\rm {HA+H_{2}O\rightleftharpoons A^{-}+H_{3}O^{+}}}}\) [1] Det gemensamma namnet för syror och baser är protolyter

In this video we will balance the equation Na2CO3 + H2O = NaOH + CO2 and provide the correct coefficients for each compound.To balance Na2CO3 + H2O = NaOH +. Svavelsyra (H2SO4) är en starkt frätande vätska. Ren syra är luktlös och färglös eller svagt gul. Förorenad syra kan vara brun. Reaktionen då proton avges kallas protolys, syran protolyseras. Det bildas oxoniumjoner (H 3 O +) då en syra protolyseras i vatten Aluminum chloride react with water to produce aluminium hydroxide and hydrogen chloride. Chemical reaction. Balancing chemical equations Protolyse: Unter der Protolyse versteht man den Übergang von Protonen von einer Substanz auf eine andere. Ein Teilchen(Molekül oder Ion) bezeichnet man als einprotonige Säure, wenn es insgesamt nur ein Proton -gemeint ist das Wasserstoffproton H +-an eine Base abgeben kann

20/21: 1 Kemi 2 Om syror-och-baser Flashcards Quizle

Kemi / Kemi 2. 5 svar. 117 visningar. Abbe95 är nöjd med hjälpen! Avmarkera. Abbe95 6 Postad: 9. Neutralisation är en kemisk reaktion mellan en syra och en bas så att ett salt (oc Acetate | C2H3O2- | CID 175 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological activities, safety/hazards. Identifiering av tre syror: Svavelsyra (H2SO4), saltsyra (HCl) och salpetersyra (HNO3 Denna reaktion kallas protolys för att den innebär förflyttning av en proton. Protonen som avges bildar i vattenlösningar oxoniumjoner. Syrans namn och kemiska beteckning Salpetersyra HNO3 Svavelsyra H2SO4 Saltsyra HCl Neutralisation 1. Baser leder elektrisk ström 2 En ofullständig protolys, kan få joner som varit delaktiga i protolysen som reagerar tillbaka till ursprungsämnet ex.syran. Då använder man en dubbelpil. Kemisk jämnvikt är en balans mellan en reaktion och dess tillbakareaktion Svaret på denna fråga beror på vilken typ av syra och salt det är

Protolys - Wikipedi

 1. Benzoic acid / b ɛ n ˈ z oʊ. ɪ k / is a white (or colorless) solid with the formula C 6 H 5 CO 2 H. It is the simplest aromatic carboxylic acid.The name is derived from gum benzoin, which was for a long time its only source.Benzoic acid occurs naturally in many plants and serves as an intermediate in the biosynthesis of many secondary metabolites. Salts of benzoic acid are used as food.
 2. Skriv reaktionsformel för protolys i två steg av H2SO4. Twitter; Facebook; Citera. 2011-10-23, 19:38 #7. BlairWaldorf. BlairWaldorf. Visa allmän profil; Skicka ett privat meddelande till BlairWaldorf. Hitta fler inlägg av BlairWaldorf. Hitta alla inlägg av BlairWaldorf. i detta ämne; Medlem Reg: Aug 2011. Inlägg.
 3. är protolys den reaktion vid vilken en positiv vätejon (något oegentligt kallad proton trots att det även kan vara en deuteron eller triton) avges från en molekyl eller jon (en syra) till en annan molekyl eller jon (en Brønstedbas). Ny!!: Stark syra och Protolys · Se mer » Salpetersyr
 4. Study Kapitel 10 begrepp flashcards from Anna Merkurius's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 5. Vattnets kemiska och fysikaliska egenskaper. Rent vatten är färglöst, luktlöst och smaklöst. Det har neutral reaktion. Genom att vattenmolekylen kan reagera både som syra och bas (den är en amfolyt) bildas lika många oxoniumjoner, H 3 O +, som hydroxidjoner, OH −, genom autoprotolysen. H 2 O + H 2 O ⇄ H 3 O + + OH − Se även protolys

Protolys's wiki: Inom kemin är protolys den reaktion vid vilken en positiv vätejon (något oegentligt kallad proton trots att det även kan vara en deuteron eller triton) avges från en molekyl eller jon (en syra) till en annan molekyl eller jon (en Brønstedbas ) Detta resulterar i - såsom redan förklarats ovan - den typiska syra oxoniumjon H3 O + och en negativt laddad jon, som anges i. En syrakonstant (Ka eller Ks) är en specifik typ av jämviktskonstant som indikerar hur mycket en syra kan protolyseras (dissocieras), det vill säga hur stor andel av syran som reagerar med vatten och bildar oxoniumjoner (H3O+) i vattenlösning. 29 relationer Naoh löst i vatten. När man löser natriumhydroxid, NaOH, i vatten sker ingen protolys, dvs ingen kemisk reaktion. Natriumhydroxiden är dock en jonförening och består alltså av två laddade partiklar, Na + och OH-. I kontakt med vatten löses jonbindningen upp och jonerna kan röra sig fritt i vattnet. Ett basiskt ämne har alltså bildats Nej, nu har du skrivit oxoniumjon, inte hydroxidjon The cell - Cellbiologi Uppgifter kap 19 - Frågor och svar från cellbiologi kursen av kapitel 19. Uppgifter Kap 16 - Frågor och svar från cellbiologi kursen av kapitel 16. Plasmaproteiner - Sammanfattning Människokroppens kemi F1, Histological analysis of the tooth F3, Buffert - föreläsningsanteckningar 3 Trabajo de practica 1 OSCE - status på läkarprogrammet Metod OCH Statistik.

Video: Syror - Naturvetenskap

Säure/Base-Theorie nach BRÖNSTED - Protolys. Hallo, Ich habe als hausaufgabe in Chemie ein Arbeitsblatt über die Säure Base-Theorie nach Brönsted bekommen. Der Großteil war kein Problem (Säure/Base-Paare und Vorgänge bei den Reaktionen und so). H2SO4 (Säure) + KOH (Base) <--> KHSO4 + H2O Trying to learn Swedish? We can help! Memorize these flashcards or create your own Swedish flashcards with Cram.com. Learn a new language today PDF | Humin, the most recalcitrant and abundant organic fraction of soils and of sediments, is a significant contributor to the stable carbon pool in... | Find, read and cite all the research you.

Svavelsyra, H2SO4, är en färglös och luktlös vätska Saltsyra är en sur lösning av syran väteklorid. Den är i koncentrerad form starkt frätande. Väteklorid, som är en gas, betecknas H Cl (gjord 1923 av J.N. Brønsted) kan uttryckas: syra ⇄ bas + H +; se protolys.En annan generalisering av syra-basbegreppet (G.N. Lewis 1923. Brönsted säuren erkennen. Über 80% neue Produkte zum Festpreis; Das ist das neue eBay. Finde ‪Säuren Basen Haushalt‬! Schau Dir Angebote von ‪Säuren Basen Haushalt‬ auf eBay an. Kauf Bunter Die Frage beschäftigt mich schon lange.Ich habe das Prinzip einer Säure-Base- Reaktion nach Brönsted verstanden ( Säuren = Protonenspender, Basen=Protonenakzeptor usw.)

Idag är det den första augusti, vilket innebär att snart är det höst igen. Jag har lite mild ångest över detta, då jag har jobbat större delen av sommaren och inte riktigt hunnit njuta så mycket av vädret som jag velat Kurven for en sterk syre kan ha et ekvalienspunkt på pH 7. Titrerkurva for en svak syre kan ha ekvalienspunkt pH 8-9. Sterke syrer har lavere ekvalienspunkt og en brattere graf Exempel titrerkurva ättiksyra 1) pH vid startpunkten pKa=4,76 CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO-+ H3O+ Innan protolys 0,350 M 0 M 0 M Efter protolys (0,350-x) M x M Det här är mest relevant för min klass, önska oss alla lycka till på kemiprovet idag! Jag är inte en kemiexpert så det kan finnas vissa fel och i sådana fall ber jag om ursäkt. Syror Definition: ämne som lämnar ifrån sig vätejoner (protoner), H+, i en protolys. Protolys = reaktion mellan en syra och en bas där protoner (H+) utbyts mellan ämnena essais gratuits, aide aux devoirs, cartes mémoire, articles de recherche, rapports de livres, articles à terme, histoire, science, politiqu H2SO4 conc. ∆ + OH H2SO4 conc. ∆ + OH H2SO4 conc. ∆ + Déshydratation des alcools : synthèse d'éthers Il est possible d'avoir une réaction de déshydratation entre deux alcools, c'est alors une fonction éther qui est obtenue ainsi qu'une molécule d'eau

b) Lite bökigare. Tvåprotonig syra där protolys sker i två steg. Du har en svagare konc H2SO4 vilket innebär att du måste sätta upp en jämviktsekvation för andra dissociationen. Vid jämvikt: ka ( HSO4-) = (0,12+x)*(x)/(0,12-x) Du kan inte försumma x i detta fall eftersom protolys sker i större grad och hamnar över 5%-regeln • Detta kallas med ett finare ord för protolys. • Vätejonen är ju en proton. • Antalet vätejoner som frigörs bestäms av två saker: typen av syra samt koncentrationen. Starka syror pH 1 HClSaltsyra HNO3Salpetersyra H2SO4 Svavelsyra Svaga syror pH 2-7 Mjölksyra Citronsyra Kolsyra H2CO3 Ättiksyra CH6COOH Två typer av syro H2SO4 och H2CO3 är tvåprotoniga syror skriv formel (Kemi/Kemi 1) - Pluggakuten H2SO4 och H2CO3 är tvåprotoniga syror skriv formel. a) skriv formlerna för deras protolysreaktioner i två steg.. Svavelsyra, H2SO4. Fosforsyra. Vanliga buffertar är vätekarbonatbufferten: HCO3-: CO2 + 2 H2O H2CO3 + H2O HCO3- + H3O+ Ättikssyrabufferten: HAc + H2O Ac- + H3O+ • Redogöra för vilka buffertar som finns i de olika kroppsvätskorna, samt samspelet mellan dessa vid metabola och respiratoriska syra-bas rubbningar. (S2 Jag förstår att protolys är en övergång av vätejoner och att syror avger vätejoner när de reagerar med vatten medan baser tar upp vätejoner Starka syror. När man löser en stark syra i vatten avger de flesta syramolekylerna sina protoner till vattnet

Kurs Periodiska systemet - Ugglans Kem

balanserad reaktionsformel. 1pG. b) Koncentrationen kaliumpermanganat (KMnO4) kan bestämmas genom titrering med. oxalsyra (H2C2O4). 20,0 ml KMnO4 titrerades. Det gick åt 35,0 ml 0,10 M oxalsyra. Skriv. balanserad reaktionsformel och beräkna koncentrationen på kaliumpermanganat-lösningen. 3pVG NaOH + H2O = Na+ and OH- ions. The reaction will be Exothermic, where heat will be released. Sodium hydroxide is considered a strong base and as such is able to completely and fully disassociate in aqueous solution. The heat evolved as a result o..

Näringskemi Flashcards Quizle

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4, vilket kan läsas ut som divätesvaveltetraoxid. Ny!!: Zirkonium och Svavelsyra · Se mer » Svenska Metallverken. Svenska metallverkens tidigare huvudkontor i Västerås ; dre mängd extraktivämnen (hartser, fetter Starka syror är syror som protolyseras till stor del, det vill säga de har ett högt värde på. En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H +). Detta gö NaOH + H2O = Na+ and OH- ions. The reaction will be Exothermic, where heat will be released. Sodium hydroxide is considered a strong base and as such is able to completely and fully disassociate in aqueous solution. The heat evolved as a result of mixing solid sodium hydroxide with water is due to the the -OH ions incredible stability CoCO3 +H2SO4 (Co2 +CoSO4((H2O) Syror protongivare baser protontagare. Starka syror protolyseras fullständigt, flerprotoniga protolyseras ett steg. Titreringar. omslagspunkten: antalet mol av titratorn är lika med antalet mol av titranden. kraftig stigning på grafen. Oxmedel (reduceras själva) oxiderande syror HNO3 H2SO4

 • Zonterapi Falköping.
 • Gyroscope startup.
 • Slim kostymbyxor Dam.
 • Naruto & Bleach fanfiction.
 • Grundläggande datorkunskap.
 • Spam synonym.
 • Brandy Melville Stockholm.
 • Settlement map definition.
 • 50PLUS links of rechts.
 • Nopoxivir recension.
 • Liebherr maskiner.
 • Spelutvecklare utbildning örebro.
 • Delegering undersköterska.
 • Elvanse 70 mg pris Flashback.
 • Most beautiful words in the world.
 • Veranstaltungen Aschaffenburg heute.
 • Hallstatt Parken.
 • Ekerö färjan.
 • Cornflakes utan tillsatt socker.
 • PS4 Pro Saturn.
 • Town of Salem gameplay.
 • Wired Xbox One controller PC driver.
 • Ігри для дівчаток одягалки 👗 Sophie Fashionista Dress Up Game.
 • Fjäll fisk.
 • Alanis Morissette Ironic chords.
 • Malmö Lucia genom åren.
 • You can get the latest firmware on www barco com clicksharesetup.
 • Regeringens databas över lagar.
 • Texas Longhorn Södertälje.
 • Wohnung Gunskirchen.
 • Lohnpfändung.
 • Världens längsta fisk.
 • Skype online Meeting.
 • Mineplex owner ign.
 • Klassisk arkeologi.
 • Afterburn aftershock film.
 • RC Drift store.
 • Bilar med minst värdeminskning.
 • Medieval Times history.
 • Skylanders Trap Team Traps.
 • ESO Die Umarmung des Schattens.