Home

Obehörig lärare lön 2022

Här intill ser du medellönerna 2019 för legitimerade lärare. Någon statistik för obehöriga finns inte. Men att lönen höjs med 5 000 kr eller mer för den som går från obehörig till behörig är ingen vågad gissning. ­Oavsett var i skolan du jobbar. En barnskötare har en medellön på 24 300 kronor i månaden, enligt SCB Lönerna utgörs av fast kontant månadslön inklusive fasta lönetillägg. Deltidslöner är uppräknade till heltidslöner. Yrkesgrupper som inte normalt är organiserade i Lärarförbundet redovisas inte Lön Förskollärare. 31 400 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Förskollärare inom förskollärare Att kolla upp lärares lönestatistik är ett bra sätt att förbereda dig inför lönesamtalet, när du ska byta jobb eller när du ska söka ditt första lärarjobb. Vår lönestatistik visar läget för dig som är anställd i kommuner, landsting, staten, Almega Tjänsteföretagen, Svenska kyrkan, KFO, KFS och Arbetsgivaralliansen

Men för den som är anställd som obehörig lärare tar skollagen över det som regleras i LAS. Det innebär att anställningstiden som obehörig lärare inte räknas in i den tid som krävs för att man ska kunna få en tillsvidare­anställning/fast tjänst. Visa hela artikeln Lön och framtidsutsikter för Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9. Ämneslärare arbetar på kommunala eller fristående skolor (friskolor). Varje grundskola har möjlighet att profilera sig med till exempel särskilt ämne eller en pedagogisk inriktning Medellön för Gymnasielärare är 37700 per månad brutto. Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 3,43% per år vilket ger en upattat lönehöjning om 1294 SEK för år 2021 Anställning i högst 3 år. I vissa fall kan du som saknar lärarlegitimation få en anställning i högst 3 år. Det är en tillfällig ändring i reglerna som gäller anställningar som påbörjas från och med höstterminen 2016 till och med höstterminen 2025. Den tillfälliga ändringen gäller om

Bli behörig lärare - och höj din lön Lärare

 1. a egna lektioner. Skrivet av @nn@ 16 100 :-Det är tre år sedan jag arbetade som obehörig lärare
 2. Prioritet ett för rektorerna är numera budgetdisciplin och att spara pengar, inte att eleverna undervisas av legitimerade lärare. Obehöriga är i allmänhet mycket billigare att anställa än behöriga och legitimerade lärare, men undantag för i vissa ämnen. Det kan handla om skillnader på flera tusen kronor i månaden
 3. utbildning klar och nu har jag 29 000. Så rätt stor skillnad efter utbildning. Ms
 4. Modersmålslärare löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en modersmålslärare inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke. Lägg till din egen referens. Totalt. Kvinnor. Män. Högsta
 5. Förra läsåret hade Sveriges grund- och gymnasieskolor 135 000 anställda lärare. Av dem saknade drygt 20 procent, eller 30 000 personer, behörighet. Hittills har alla lärare kunnat gå med i Lärarförbundet, men den 1 januari 2020 försvinner möjligheten för obehöriga, efter ett beslut på förbundets kongress i höstas

Lärare som anställdes: Snittålder: 46 år; Snittlön: 37 057 kronor; Löneskillnad: 3 867 kronor. GRUNDSKOLAN. Lärare som slutade. Snittålder: 45 år; Anställningsår i snitt: 9 år; Snittlön: 32 944 kronor; Lärare som anställdes: Snittålder: 42 år; Snittlön: 36 950 kronor; Löneskillnad: 4 006 kronor. GYMNASIET. Lärare som slutade. Snittålder: 49 å Bilaga M reglerar lärares arbetstid. Kollektivavtalet HÖK 18 med dess bilaga Allmänna bestämmelser (AB) är det största avtalet för lärare. De gäller lärare som arbetar i kommun, landsting, region, kommun- eller landstingsförbund. Lärare med ferietjänst har en särskild bilaga i AB, bilaga M, som reglerar arbetstiden Obehöriga lärare har lägre lön 16 Obehöriga lärare är flexibla och kommer inte in i turordningen17 (Alex 2020). Lärare i grundskolan upplever dessutom i högre utsträckning jämfört med lärare i andra skolformer arbetsbelastningen i förhållande till arbetstid som bidragande orsak till att de valt att lämna yrket,.

Svar. Jag extraknäckte. som lärare när jag pluggade, och tog ut 400:- per undervisningstimme (60minuter) för det. Men, det var skolan som köpte utbildningen av ett utbildningsföretag som i sin tur anlitade mig för själva undervisningen, och det är kanske inte jämförbart Vad gäller när man är obehörig lärare? Frågor om löner och avtal 30 januari, 2020 Kan jag som obehörig lärare ställa krav på fastans tällning efter en viss tid? undra Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar från 70,5 till 70,1 procent jämfört med förra läsåret. I gymnasieskolan ökar den från 81,4 till 81,6. Det visar Skolverkets nya statistik över pedagogisk personal i skolan. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Allmänna anställningsvillkor och löner för förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet Giltighetstid Lärarnas Samverkansråd 2017-09-01 - 2020-08-31 Vision 2017-09-01 - tillsvidare Kommunal 2017-11-01 - 2020-10-31 (loggor) IDEA Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Vision Kommuna Från den 1 januari 2020 kommer det inte längre vara möjligt för obehöriga lärare att gå med i Lärarförbundet. När Arbetet för en tid sedan undersökte intresset hos andra förbund visade det sig att såväl Kommunal som Vision såg sig som det naturliga valet för lärare utan pedagogisk examen och lärarlegitimation

Obehörig gymnasielärare lön 2020 Lön som obehörig lärare? - www . a egna lektioner. Skrivet av @nn@ 16 100 :-Det är tre år sedan jag arbetade som obehörig lärare ; Trots att de som anställdes under 2017 var något yngre än de som slutade året innan, fick de i genomsnitt 3 867 kronor mer i månadslö De allt större friskolekoncernerna gör rekordvinster. Förra året gjorde de en sammanlagd vinst om 639 miljoner kronor. I en färsk rapport från Sveriges riksdag framgår att rekordvinsterna beror på att ägarna systematiskt sparar in pengar på lärarna

Interpellation 2020/21:514 av Roger Haddad (L) av Roger Haddad (L) Obehöriga lärare (pdf, 86 kB) till Utbildningsminister Anna Ekström (S) Liberalerna var med och genomförde dagens krav på lärarlegitimation. Trots vissa svårigheter i samband med genomförandet var det viktigt att nationellt slå fast vad som ska krävas för att få en. Obehörig lärare? gäller LAS då? Publicerat den 20 mars, 2014 21 mars, 2014 by Arbetsrättsjouren. Hej. Har fått en fråga angående LAS. En anställd har haft en visstidsanställning under en period, hon har på egen begäran sagt upp sig från anställningen 2020-11-29 11:27. Lärare blir varken Till exempel har den lokala F-9 kommunala skolan här i byn runt 1/3 obehöriga lärare, trots bara 35 minuter från Göteborg. men inte dåliga löner. Lärarna har konkurrensen mellan arbetsgivarna att tacka för det. Utan den konkurrensen och lönerna hade vi haft ännu färre behöriga lärare idag

Lön obehörig lärare? Lön behörig lärare . uslista kan du tänka kring vilken lön du vill begära. Om det finns kollektivavtal på den arbetsplats där du söker jobb, så finns det också en fastställd lägsta lön (Räkna ut timlön till månadslön. 40 (tim/vecka) gånger 52 (veckor) och delar sedan det på 12 (månader) = 174 Ferielön är lön som du som lärare med ferietjänst har arbetat in under läsåret för att kunna vara ledig på sommaren. Tidigare hanterade vi din rätt till ersättning annorlunda jämfört med den som hade en anställning med till exempel semesterlön. Denna skillnad blir avskaffad från 1 juni 2020 Obehöriga lärare är billigare att Uppdaterad 2 december 2020 Publicerad 2 december 2020. - En lärare som inte uppfyller anställningsvillkoren och är obehörig kostar ju mindre i lön Beställ Taxeringskalendern idag med Fri Frakt och Snabb Leverans Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt AB 20 i lydelse 2020-11-01 - (bilaga 2) med . följande utbildning efter erhållen lärarlegitimation tillgodoräkna sig tiden som obehörig lärare för konvertering vid fortsatt visstidsanställning som legitimerad lärare.

Frågor och svar om Min lön Lärarförbunde

Lärarbristen: Hög lön räcker inte för att locka behöriga lärare 2021-03-28 19:05 LR:s föreningsombud Monika Johansson vill prioritera obehöriga som visar intresse att kunna jobba parallellt med lärarstudier Min chef menade på att hon anställer behöriga lärare med 26k i lön. Anledning till att jag tänkte att jag kunde få bättre lön är att jag varit med och startat upp en IT-profil på skolan samt att jag är den enda obehöriga matteläraren på skolan

Förskollärare Lön 2021 - Lönestatistik & Lediga Job

avtal som gäller. Individuell lönesättning tillämpas. Lönespannet för obehöriga är ca 22-30.000/månad för heltid beroende på studentens eventuella tidigare utbildning, dess relevans, erfarenhet och vitsord av arbete som lärare. Lönen sätts av kommunerna utan inblandning av universitetet 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att ställa högre krav på huvudmännen att möjliggöra fortbildning av obehörig personal inom förskolan till förskollärare, obehörig personal inom skolan till lärare och obehörig personal inom fritidshemmen till lärare för fritidshem och tillkännager detta för regeringen Den timlönen de erbjuder är 135-140 kr. Pluggar du till lärare kan det bli ca 20 kr mer. Jobba åt kommunen är nog lite bättre men förvänta dig ingen jätte bra lön. Du skulle plugga in pedagogiken via KTH eller Uppsala så du blev auktoriserad lärare så skulle din lön kunna bli riktig bra Nyexaminerade Gymnasielärare i allmänna ämnen lön 2020 är 35 300 kronor och mer i ingångslön Gymnasielärare - lön. Här nedan har vi sammanställt gymnasielärares löner. Vill du även kolla in vilken lön en specialpedagog har, eller hur mycket en högskolelärare eller fritidspedagog tjänar Lönen är inte allt, men ändå viktig att känna till när man väljer utbildning

Lönestatistik Lärarförbunde

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen En obehörig lärare har lägre lön, men ger skolan samma intäkter. Skolan med bara 50 procent behöriga lärare (sådana finns) får samma skolpeng som skolan med 90 procent. Skolinspektionen granskar visserligen löpande alla skolor, men det hör till ovanligheterna att det blir ekonomiska konsekvenser av just hög andel obehöriga

Vad gäller när man är obehörig lärare? - Kommunalarbetare

Video: Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9 lön 2020 - Snittlön

Gymnasielärare lön 2021 - Arbetslivsinstitute

Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få

Studera med lön - arbetsintegrerad utbildning. Vissa universitet och högskolor i Sverige samarbetar med näraliggande kommuner och erbjuder möjligheten till s.k. verksamhets- eller arbetsintegrerad utbildning. Denna utbildningsform innebär att du kan jobba halvtid som lärare kombinerat med studier på deltid Lärarförbundet är inte förvånade över utvecklingen med fler obehöriga lärare. - Det kommer att öka varje år. Vi försöker hela tiden göra det vi kan för att fler ska vilja söka lärarutbildningen genom att få bättre villkor, lön och arbetsmiljö men det är inte bara vi som påverkar vad ungdomarna söker, säger Gunnel Ahlgren, vice ordförande i Lärarförbundet på Gotland Jag har i ett antal år jobbat tillsammans med en obehörig kollega. Hen har inte gått en dag på en lärarutbildning men har ändå jobbat i över tjugo år åt regionen. Hon har 956 kronor lägre lön i månaden än vad jag har, som har jobbat som lärare i 27 år

Genom att de obehöriga lärarna förvägrats samma villkor som behöriga har de nämligen även gjorts förhållandevis attraktiva för arbetsgivarna. Sedan länge är det exempelvis oförenligt med skollagen att ge obehöriga lärare fast anställning, däremot är det ok att ha dem anställda utan trygghet I det nuvarande avtalet får en obehörig lärare samma lön som jag som har en magisterexamen. Det känns orättvist att min utbildning inte återspeglas i min lön. Det känns orättvist att min utbildning inte återspeglas i min lön. Dessutom anser jag att vi definitivt hör till samma avtalsområde som de andra lärarna engagerade lärare! • Lön under hela studietiden • Arbetsintegrerade studier som ger dig obehörig lärare/vikarie. Arbetsintegrerad KPU 90 högskolepoäng • Anställning påbörjas 11 augusti 2020, vid start för lärarnas arbetsår läsåret 2020/2021 falun.se/lararutbildning Nu kan du som vill bli lärare studera med lön! Kristianstads kommun erbjuder fyra personer chansen att jobba halvtid och samtidigt läsa till grund- eller ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Ansök mellan 15 februari och 15 mars

Lön som obehörig lärare? - www

» Du arbetar som obehörig lärare i Borlänge kommun under hela studietiden. » Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning av intresset är ömsesidigt. » Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 50 -70 % studier för KPU och 50% undervisning på skolan och 75% studietakt för grundlärarprogrammet Vi har 17 behöriga lärare på skolan. Sju lärare är under utbildning för att bli behöriga. Sedan har vi två språklärare som går lärarutbildningen för första gången. Vi har endast en obehörig lärare, men som ska studera i höst. Utöver den fasta lärarstyrkan finns tre obehöriga vikarier på skolan nu under höstterminen Moderaterna vill locka toppstudenter från universitet och högskolor att jobba som lärare i problemskolor i storstadsförorterna. Modellen är lånad från England där succéprojektet Teach First lyckats höja kvaliteten i flera av landets sämsta skolor. Moderaterna vill locka toppstudenter från un Mycket tyder på att obehöriga lärare och annan obehörig skolpersonal inte kommer att få gå med i Lärarförbundet efter 1 januari 2020. I beslutet som förbundet tog på sin kongress i höstas står Du som är lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara med i förbundet

Vision kan bli det nya fackförbundet för obehöriga lärare som troligen inte kommer att få gå med i Lärarförbundet efter årsskiftet. På sikt kan det innebära 10 000 nya medlemmar i förbundet. Mycket tyder på att obehöriga lärare och annan obehörig skolpersonal inte kommer att få gå med i Lärarförbundet efter 1 januari 2020 Malmös lärare går redan på knä och många lämnar yrket på grund av den tuffa arbetsmiljön och dåliga löner. Det provocerar oss väldigt mycket att man då vill anställa obehöriga, säger Johan Åström, lärare på Pilbäckskolan i Tygelsjö och ombud för Lärarnas Riksförbund och engagerade lärare! - Lön under hela studietiden - Arbetsintegrerade studier som • Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i skolan som obehörig lärare/vikarie. Arbetsintegrerad KPU 90 högskolepoäng. du.se/utbildning/val Till Avesta kommun 2020 Kom ihåg att söka. Du kommer bli anställd som obehörig lärare i Sandvikens kommun och du förväntas arbeta utifrån ledningsdeklarationen. Givet är också att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta med dina kollegor. Du tar din del av ansvaret för att du och din handledare har ett givande utbyte. Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön

Skolor söker inte aktivt legitimerade lärare: Obehöriga

Plugga till lärare och arbeta med lön - under hela studietiden. Publicerad den 3 april 2020 Det gör att Hudiksvalls kommun enligt lag inte få ge dem en tillsvidareanställning och obehöriga lärare får heller inte sätta betyg Är du obehörig lärare eller förskollärare? Nu finns förkortad väg till lärarexamen och förskollärarexamen.Måndag 29 mars kl 16.30-17 berättar vi mer om VAL-projektet. Välkommen in i zoomrummet nä och engagerade lärare! - Lön under hela studietiden - Arbetsintegrerade studier som • Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i skolan som obehörig lärare/vikarie. Arbetsintegrerad KPU 90 högskolepoäng du.se/utbildning/val · Ansök senast 25 april 2020 Men då i otrygga anställningar i stället till exempel obe­hörig fritidspedagog, obehörig försko­lelärare och obehörig lärare. - De fick en obehörig tjänst och en otrygg anställning. Dessutom blev de bara anställda på sex månader i taget. Det blev en orolig arbetssituation på förskolorna

Lön obehörig lärare? Lön behörig lärare

A.12 Nyanställning av obehörig lärare för längre tid än sex månader och upp till ett år, då lärare som uppfyller krav enligt Skollagen saknas. Skollagen kap 2, §§ 18 och 19. AC Undantagsregel då legitimerad och/eller behörig lärare saknas. Anställningar som är mindre än 6 månader går under ärende nummer (ange Obehöriga lärare har lägre lön och sämre anställningsvillkor. En obehörig lärare får dessutom enligt skollagens 2 kap 20 § inte tillsvidareanställas. Obehöriga lärare som arbetar på skolor utan kollektivavtal kan sänka arbetsgivarens kostnader över sommaren, eftersom de genom att anställas på semestertjänst inte får lön över sommaren Max sex (6) månader. Däremot kan det bolag inom AcadeMedia som ansvarar för utbildningen fatta beslut att visstidsanställning av obehöriga lärare får ske upp till max 12 månader. Det krävs legitimation för lärare och förskollärare för att självständigt få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda

Modersmålslärare lön, löner och lönestatistik pedagog

Det skiljer 73 000 kronor mellan den som tjänar mest och den som tjänar minst i kommunen. I botten på lönelistan av kommunens omkring 2 100 anställda finns bland annat barnskötare och elevresurser. NKP listar de vanligaste kommunjobben och vad de har i lön Idrottslärare löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en idrottslärare inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke

Kommunal och Vision kan bli nya fack för obehöriga lärare

En obehörig lärare eller förskollärare kan anställas på en tidsbegränsad anställning för ett år i sänder med stöd av regeln i 2 kap. 21 § skollagen. I anställningsavtalet skall då framgå att det är fråga om en tidsbegränsad anställning i enlighet med skollagen Jag jobbar som obehörig SFI-lärare i Östergötland. Min lön ligger på 28750, men jag vet att vi har låga löner i den här kommunen så de andra har inte mycket bättre. Jag har jobbat i två år. «

Nyanställda lärare får högre lön än äldre - Skolvärlde

Skolportens Dagsbrev 2020-12-16. Var tredje lärare är obehörig. Antalet behöriga lärare fortsätter att minska i grundskolan. Drygt 23 000 saknar legitimation. Och värre kommer det att bli, enligt Skolverket. Läraren . Ny rapport: Utbildning under påverkan av coronapandemin i gymnasieskola Diarienr: 2020.062 BUN Kartläggning obehörig personal Ärendebeskrivning Kompetensförsörjning och kompetensbrist är en av Barn- och ungdomsnämndens största behöriga lärare anställs tillsvidare och obehöriga lärare kan vikariera på legitimerade tjänster med stöd av skollagen (2010:800) 2 kap 17§ I dagarna gör många lärare sin sista dag i skolan. Stora pensionsavgångar, obehöriga lärare och fler elever är två av flera orsaker till att rekryteringsbehovet är stort

Ferietjänst för kommunalt anställda lärare · Lärarnas

Under studietiden kommer du att ha en tidsbegränsad anställning som obehörig lärare på utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun. Du kommer att arbeta 50% och studera 75% under fem år. Din lön kommer att bestå av en lönedel och en del ersättning A993514-2020-Anställning. Antal annonserade arbetstillfällen: 2. Kontakt. 35 lärare har över 35 000 kronor i månaden. Bäst lön har en kvinna med 38 600 kronor i månaden. Lägst har en obehörig lärare med 20 900 kronor. Lönetillägg är ovanliga i gruppen, endast sju personer har detta. Tilläggen varierar från 2 000 till 5 000 kronor. Fritidspedagoger. Det finns 165 fritidspedagoger på listan, varav 41 är. Lönesatt enligt 20 -års lön Ansvar Verksamhet AktivitetP rojekt Objekt Kontering Anställningsperiod Fr o mT o m Tills vidare Grund för visstidsanställning ProvanställningV ikariat Säsongsarbete AVA Projektanställning Tidsbegränsad anställning enligt skollagen (obehörig lärare) Arbetstagare som fyllt 68 år Kollektivavtal AB PA

Utdelning under 2017 som deklareras 2018. Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2017 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2016 på minst 355 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 569 280 kr (9,6 IBB) Utdelning under 2018 som deklareras 201 Lön som obehörig lärare I denna text förklarar jag på ett förenklat sätt vad lärare i USA och framförallt i min hemdelstat kan förvänta sig beträffande löner och pension Lärare lön 2020. När du läser statistiken ska du ha i åtanke att den speglar läget vid den tidpunkt då underlaget samlades in. De absolut senaste siffrorna för löneläget i din kommun kan du få av ditt ombud 2020-11-10 Nyheter Vi tar #låglönefajten! 2020-11-06 Nyheter Arbetsgivare uppmanar till strejkbryteri. 2020-11-06 Nyheter Handels stöttar HRF:s varsel. 2020-11-05 Nyheter Handels kräver högre lön och pension för tjänstemän. 2020-11-04 Nyheter Hela listan över arbetsplatser som kan tas ut i strejk. 2020-11-04 Nyheter Handels varslar om. • Obehöriga lärare och förskollärare som har varit yrkesverksamma i Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2020. Förvaltningens överväganden • Lönen som legitimerad skiljer den sig tillräckligt mycke Lönespannet för obehöriga är ca 22-30.000/månad för heltid beroende på studentens eventuella tidigare utbildning, dess relevans, erfarenhet och vitsord av arbete som lärare. Lönen sätts av kommunerna utan inblandning av universitetet Publicerat tisdag 22 september 2020 kl - Man kan se tydligt när en obehörig lärare och en behörig lärare till utsatta områden genom riktade insatser med högre lön i form av.

 • Värdelöst vetande.
 • Harpa instrument pris.
 • Tidningsbärarna.
 • Woolworth Fasching.
 • Äldre ord för farväl.
 • Transcontinental Railroad.
 • Dr kunze Berlin Köpenick.
 • Autosvar julledighet.
 • Forest Hill NSW.
 • Where do the Beckhams live USA.
 • Organisation och organisering förlagsort.
 • Defilada lublin 2019.
 • Pippi mössa Åhléns.
 • Stride Atlassian.
 • Tornado 5.5m rib for sale.
 • Barbie docka med bebis i magen.
 • Tennessee Tootsie.
 • Waters rifleman magasin tikka t3/t3x.
 • Original Gangsters Norrköping.
 • Kim Ekdahl Du Rietz Instagram.
 • Ladda blybatterier.
 • Mannagryn pasta.
 • 4 Kinder finanziell.
 • ATC трейси пакхам.
 • Hillman deckare.
 • Stevie Wonder album.
 • Tv halle nachrichten.
 • Hillman deckare.
 • Kebab House meny Rimbo.
 • Expansiv finanspolitik.
 • Bricka med spegelglas.
 • Kalevala epos Finland.
 • Blir det några julmarknader 2020.
 • Goda kakor i långpanna.
 • St Patrick's Day Irland.
 • Årets ARTIST 2010.
 • Alla Våra Ligg gravid.
 • Parc tete d'or verguin.
 • Mittelmächte und Entente.
 • Was bekommt ein Sänger für ein Lied im Radio.
 • Astrologian FFXIV.