Home

Företagsekonomi examen SU

Företagsekonomi - Stockholms universite

 1. För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen
 2. a är indelad i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella exa
 3. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsninga
 4. en 2021. Läs viktig information om Vårens SU Business Model Cup har öppnat. Tävla med hållbara affärsidéer
 5. Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS) erbjuder utbildningar på grund och avancerad nivå i två ämnen, företagsekonomi och reklam och PR. Läs mer om Våra utbildningar Utbildninga
 6. Välkommen till våra utbildningssidor
 7. en 2016 (och blir klar med kurser som ska ingå i examen efter 2007). Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 h

Företagsekonomi I överlappar helt med kurspaketet Introduction to Business Studies och till stor del med kurspaketet Reklam och PR I. Företagsekonomi I överlappar också med SU-31055. Utbildningsnivå För att ta en examen kan du antingen läsa ett helt utbildningsprogram eller så kan du sätta ihop din egen examen med fristående. Företagsekonomi II överlappar till viss del med Reklam och Pr II: Företagsekonomi: Marknadsföring II kan inte tas med i samma examen och Reklam & PR: Fortsättningskurs i marknadsföring. Företagsekonomi: Organisation II kan inte tas med i samma examen Reklam & PR: Fortsättningskurs i management . Betygsättning. Betyg ges på varje. Poäng: Studietakt: Organisation I, period A: 7,5: 100 %: Redovisning I, period B: 7,5: 100 %: Marknadsföring I, period C: 7,5: 100 %: Finansiering I, period D: 7,5: 100 % (Företagsekonomi I överlappar helt med Introduction to Business Studies och till stor del med Reklam och Pr I, dessa kurser kan inte tas med i samma examen: . Företagsekonomi: Organisation I och Reklam & PR.

Examen. Karriär. Studieinformation. Studentliv . Studentservice. Kandidatprogram i företagsekonomi. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Examen kandidatnivå Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi

På Stockholms universitet ansöker du om examen via universitetskontot; www.mitt.su.se under Mina studier, Examensansökan, Skapa ny ansökan. Kandidatexamen Här finner du information om krav för olika examina med Företagsekonomi eller med Reklam och PR som huvudämn Företagsekonomi, kandidatexamen med fristående kurser. Till hösten ska jag till exempel läsa Arbetsmarknadskunskap och Management på SU, då jag under tidens gång börjat intressera mig mer för organisation, personal och HR-frågor. Är studierna svåra

För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 h Företagsekonomi är ett relativt unikt utbildningsområde för Sverige. Det innefattar en mix av ekonomi, redovisning, organisation, ledarskap och företagande. Denna kombination av ämnen går ofta under namnet business, business management eller business administration i andra länder Examen Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan välja filosofie - eller ekonomiekandidatexamen. Övrigt Inför varje termin fastställer de institutioner som medverkar i programmet vilka kurser som finns tillgänglig Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation

Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen rev 210324

En företagsekonom kan arbeta med företagsekonomiska frågor på olika sätt, praktiskt på ett företag, undervisa i företagsekonomi eller kanske bedriva forskning i företagsekonomiska- samt också ofta samtidigt i nationalekonomiska frågor. Inom ämnet företagsekonomi finns det olika inriktningar, t.ex inriktning på Entreprenörskap Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT FÖRETAGS­EKONOMI Med en examen i HR är du attraktiv på allt fler arbetsmarknader. Utbildningen förbereder dig för nationellt och globalt arbetsliv, med den mänskliga resursen i fokus

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

examen i nationalekonomi är det föreslagna programmet mer styrt vad gäller obligatoriska kurser inom huvudområdet, men även inom huvudområdena företagsekonomi, juridik och statsvetenskap. Det föreslagna programmet ger även en tydligare plats för en utbytestermin Företagsekonomi III Marknadsföring utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området marknadsföring. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Frontiers in Marketing Research 7,5 hp, Re.. Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du. Examen su Ansök om examen - Stockholms universitet - su . Examen grundnivå och avancerad nivå examen@su.se. Examen forskarnivå disputationer@su.se. Tillgodoräknande av utlandsstudier: transfer@su.se. Verifikationer verification@su.se . Telefontid Måndag - torsdag: 10.00 - 11.30 Telefon: 08-16 10 85 . Avvikande öppettider/ stängda dagar Bygg din egen examen Om du vill ta ut en kandidatexamen i våra ämnen på IMS får du räkna med minst 3 års studier. Genom att själv välja bland runt 1500-2000 kurser på Stockholms universitet har du stora möjligheter att bygga den utbildning som passar just dig

Med företagsekonomi som huvudområde Civilekonomexamen är en yrkesexamen som kräver att studenten ska ha varit antagen, registrerad, följt samt slutfört utbildningen omfattande 240 hp. Civilekonomexamen, analytisk inriktning med företagsekonomi som huvudområd Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer. Se våra forskare föreläsa På Ekonomihögskolans Youtube-kanal kan du lära dig mer av våra forskande experter Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp,. Företagsekonomi III Redovisning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Using Accounting Research 7,5 hp, Doing Accounting Research 7,5 hp och Examensarbete 15 hp. Har du inte läst företagsekonomi på. Företagsekonomer kan ha andra arbetstitlar, exempelvis marknadsekonomer eller företagskonsulter. En företagsekonom kan arbeta med företagsekonomiska frågor på olika sätt, praktiskt på ett företag, undervisa i företagsekonomi eller kanske bedriva forskning i företagsekonomiska- samt också ofta samtidigt i nationalekonomiska frågor

Utbildning - Företagsekonomiska institutione

Företagsekonomi su kurser. Kurserna utgör grunderna i ämnet företagsekonomi. 30 hp. Företagsekonomi A eller A53 kan inte användas i samma examen som Företagsekonomi A1:1, 15 hp och/eller kursen Företagsekonomi A1: Det tredje året väljer du mellan national- eller företagsekonomi www.samfak.su.se E-post: nathaniel.morris@su.se Nathaniel Morris Handläggare Inrättande och fastställande av Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Företagsekonomiska institutionen föreslår att fakultetsnämnden inrättar och fastställer Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet, 180 hp, enligt bilaga Till studenter på Kandidatprogram i företagsekonomi: Information om programmets upplägg, examen och obligatorisk anmälan till termin 2. Information om utlandsstudier. Lönnberg Anna Uyanik Besime: mån 20 april 2020 09:00-12:00: AulaMhö: Segmentering och produkt (Parment - Kapitel 7-8) Parment Anders: tis 21 april 2020 09:00-12:00: AulaMh

Examen. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen Master of Business Administration (MBA eller M.B.A.) är en vidareutbildning i företagsekonomi som har sitt ursprung i USA i början av 1900-talet när landet industrialiserades och företag sökte vetenskapliga förhållningssätt till management.Kärnkurserna i ett MBA-program täcker olika verksamhetsområden som redovisning, tillämpad statistik, affärskommunikation, affärsetik.

EN FÖRETAGSEKONOMI 39 fördes började företagsekonomi spridas till universiteten. Först 1957 inrättades professurer på de statliga universiteten, i Lund och i Uppsala. Till Lund kom den förste som disputerat i före-tagsekonomi i Sverige, Nils Västhagen, och till Uppsala kom Su-ne Carlsson. Båda kom från Handelshögskolan KPU för dig med forskarutbildning (KPUFU) Det finns en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för dig som har en forskarexamen. Det är i dagsläget inte klart när den här inriktningen startar igen. Den ges inte till höstterminen 2021 Presentation av år 2 i företagsekonomi Om företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och ledare i företag och offentlig förvaltning. Vi strävar efter att utveckla lärandets process, där kreativt tänkande och kritiska resonemang är ledstjärnor genom hela utbildningen

Företagsekonomiska institutione

 1. a som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- SU 7 21 Summa ekonomisk Exa
 2. ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster
 3. Examen. Civilekonomexamen (240 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi, alternativt ekonomie kandidatexamen (180 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi. Studieavgift. 279840 kr - OBS! Gäller bara för studenter utanför EU/EES och Schweiz.
 4. Kandidatprogram i ekonomi och IT. Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom.
 5. Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer
 6. KPMG:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot extern redovisning och finansiering är en donationsprofessur i extern redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm.Professuren inrättades år 1994 genom en donation från revisionsbyrån KPMG Bohlins AB [1] [2]. Bohlins Revisionsbyrå, som gått samman med KPMG i början av 1990-talet, grundades 1923 av Lars.
 7. Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar

Examina utfärdas enbart i huvudområden med examensrätt på Södertörns högskola. I kolumnen nedan syns på vilken nivå ett huvudområde kan utfärdas. Vissa huvudområden kan ha givits på en viss nivå tidigare, men upphört tillfälligt, på obestämd tid eller helt. (x=kan utfärdas). *För en Högskoleexamen krävs ett självständigt. Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKA) Aktuellt. Second submission of EXKA Spring 2018. Deadline for second submission of Bachelor Thesis is Monday October 1 Det påverkar inte er examen. Meddela gärna er sektion om ni skriver för annan sektion. Ni har nu möjlighet att söka skrivpartner i Forum för specifikt ämne. En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. Den visar också på en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande. För att få en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och.

 1. a och titlar vid Handelshögskolan i Stockholm. Examensbenämning, år för dess användning, titel Grundutbildning. Ekonomisk examen 1911-1943; Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm (DHSS, senare DHS). Ekonomexamen 1943-2006; Civilekonom (Civ.ek.). Ekonomie kandidatexamen 2006
 2. Lär dig programvaran och försök skaffa dig ett kontaktnät under tiden du studerar. Att arbeta vid sidan av studierna ger dig också en bra inblick i vad du faktiskt vill arbeta med när du tagit din examen
 3. a är, enligt uppgifter hämtade från SCB, generellt relativt lågt i förhål-lande till redovisade poängprestationer på fördjupningsnivåerna. Detta gäller även Uppsala universitet som dock utfärdar markant fler exa
 4. st 15 hp. Eller antagen till programmet 'Globalization, environment, and social change'
 5. Examen: Civilekonomexamen, 240 hp JIBS is double Företagsekonomi och Nationalekonomi. Den företagsekonomiska inriktningen fokuserar på verklighetsnära företagsekonomiska problem som rör exempelvis bokslut,.

Maktens högre skolor. 4 april 2014 TEXT: Ida Ölmedal Illustration: Pia Koskela. Näringslivtopparna har pluggat på Handels och KTH. Ministrarna i Lund och Uppsala - eller inte alls. Fokus har kartlagt den svenska maktelitens utbildning. Samhället ska styras av dem som har den högsta formen av kunskap, tyckte Platon Student. Här finns information för dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen. Läser du på Ekonomie kandidatprogrammet eller på magister- eller masterprogrammen finns särskilda programsidor.. Information om vilka utbildningar vi ger hittar du på vår sida om kurser och program.. Covid-19: Information till studente Praktiköverenskommelsen är en överenskommelse mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som även ska godkännas av praktikkoordinatorn vid Statsvetenskapliga institutionen. En förutsättning för att praktiköverenskommelsen godkänns är att praktikplatsen har relevans för utbildningen och ger dig möjlighet att skriva en. Examen. Program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen (60 hp) eller till en masterexamen (120 hp). En del program leder till en yrkesexamen. Det är också möjligt att sätta ihop en examen på avancerad nivå utifrån studier på fristående kurs. Vissa examen ger behörighet att söka till forskarutbildning Jan Wallanders professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning och finansiering är en donationsprofessur vid Handelshögskolan i Stockholm.Professuren inrättades 1961 genom en donation från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, en av Handelsbanksstiftelserna, samma år som stiftelsen grundades.Professuren är namngiven efter Jan Wallander, som var Handelsbankens.

Examen enligt 2007 års bestämmelser - sbs

 1. st 90 hp inklusive ett examensarbete om
 2. Personal Kinna Active | Personalen i Kinna Nedanför hittar du vår personal som jobbar med rehablitering i Kinna. Anneli Virenhem Filosofie Kandidatexamen med huvudområde: Idrottspedagogik, Idrottsmedicin, Beteendevetenskap och Företagsekonomi. Jessica Johansson Leg. Fysioterapeut Verksamhetschef Active Rehab Kurser: OMT steg 1 MTT Akupunktur Basal Kropännedom Idrottsskadekurser knä.
 3. Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi är en donationsprofessur vid Handelshögskolan i Stockholm.Professuren inrättades år 2007 genom en donation från Bo Rydins stiftelse [1] och Svenska Cellulosa AB SCA.Nuvarande innehavare är professor Lars Strannegård [2].Strannegård är även Handelshögskolans i Stockholm rektor sedan 2014

Matts Carlgrens professur i företagsekonomi är en donationsprofessur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.Professuren inrättades år 1994 genom en donation från industrimannen Matts Carlgren.Carlgren var styrelseordförande och VD i skogsindustrikoncernen Mo och Domsjö AB, grundade tv-kanalen Nordic Channel (sedermera Kanal 5) och var ledamot i den Internationella. Företagsekonomi C 15 hp. Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (krav på svenska avser om utbildningen ges på svenska). Studenter som söker till våra program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen SU Kandidatprogram i företagsekonomi FS19 has 16 member

Företagsekonomi I, kurspaket - Stockholms universite

Företagsekonomi II, kurspaket - Stockholms universite

OM jag läser ett helt program i Gbg universitet får jag examen inom personalvetenskap. Men det finns inte kurser inom det så de huvudområden jag läser om jag vill sätta ihop egen examen är arbetsvetenskap, sociologi eller psykologi. Studievägledaren sa att i Stockholm får de som läser examen mot huvudämne sociologi Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning Logi Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst I FEI:s YH-utbildningar kombineras teori och praktik. Det är helt avgörande att de kunskaper som du får hos oss är relevanta och går att använda i ett yrke. Det gäller både när du gör din LIA-praktik och, så småningom, när du får arbete efter examen. Sista ansökningsdag till höstens starter är 12 maj

Våra utbildningar - Statsvetenskapliga institutionen

Kontakta skolor direkt bästa {mbastudies-dual-degree:plural} i Företagsekonomi på distans i Asien 202 För examen krävs minst godkänt betyg på samtliga delkurser. Närvarokravet är minst 70% på samtliga delkurser. Antagningskrav. Lämplig teoretisk bakgrund är ekonomiskt gymnasium och/eller praktisk yrkeserfarenhet från redovisnings- och/eller ekonomistyrningsområdet. Företagsekonomi för ekonome Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling, 15 hp Förutom att kursen behandlar grundläggande begrepp inom området entreprenörskap så ingår praktiska moment där tillfälle ges att få lära sig skapa, utveckla och tillvarata entreprenöriella möjligheter i praktiknära idéutvecklingsarbete Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett ämne om jordens fysiska och biologiska förändringar Här hittar du tryckta och digitala läromedel i företagsekonomi för gymnasium och vuxenutbildning. Gymnasium och Vuxenutbildning Företagsekonomi. Ledarskap och organisation, elevbok, 2:a uppl. Bok. 389 kr. Lägg i varukorg Prova. Balans Företagsekonomi 2, digital, elevlic, 12 mån. Digital.

Högskoleexamen är den lägsta graden utav examina. Både högskoleexamen och kandidatexamen räknas som generell examen men skillnaden är alltså att högskoleexamen är på en lägre nivå än kandidatexamen, som är ett år - eller 60 högskolepoäng - längre En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här nedan anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen. Om ett huvudområde upphör kan ett examensbevis under vissa förutsättningar ändå utfärdas

Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa. Det vanligaste är att du får de behörigheter du har i din examen. Men du kan också få behörigheter som inte finns i din examen. Då krävs oftast ytterligare högskolestudier, men det finns också andra sätt Vi utbildar och forskar inom företagsekonomi, handelsrätt samt entreprenörskap både på Campus Uppsala och på Campus Gotland. Covid-19: Information till studenter. Aktuellt. Sen anmälan till kurser och program 2021-04-16 Intervju med prefekt Peter Thilenius 2021-03-3 Är du på jakt efter en HR-utbildning på distans? Hitta den här! På Studentum.se kan du söka, hitta och jämföra utbildningar Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör - Efter examen kommer vi bland annat kunna bokföra och göra kassaflödesanalyser men även kunna svara på frågor om kollektivavtalstolkning och pension. Att vi har kunskaper inom både ekonomiprocesser och HR-processer tror jag absolut är en fördel på arbetsmarknaden

Handelshögskolan och våra tre enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik erbjuder våra studenter, anställda och samarbetspartners en internationell miljö centralt på Umeå universitets campus där vi tillsammans utbildar framtidens ledare för det lokala och globala samhället Examensarbetet utgör det självständiga arbete som är ett villkor för att få ut en examen från en högskola eller ett universitet. På avancerad nivå har vi flera olika kurser för examensarbete beroende på vilket masterprogram eller ämneslärarprogram Högskoleexamen är den lägsta generella examen, d v s den första akademiska examen man kan läsa till i den svenska examenstrappan. Högskoleexamen har alltid en inriktning, vilken består av endera det huvudområde som studierna består av eller speglar det programnamn som studierna är tagna inom - det senare gäller endast vissa specifika program

Befintlig student - Företagsekonomiska institutionen

Vägen till examen När du har läst klart din utbildning ansöker du om ditt examensbevis. På Göteborgs universitet får du ditt bevis digitalt. Kontakt Sektionen för examen. 031-786 18 50. examen@gu.se. Telefontid: Måndag-onsdag, 9.00-11.00. Vad är en examen Civilekonomprogrammet med internationell inriktning ges på engelska och förbereder dig för en internationell karriär. Vill du i framtiden jobba med kvalificerade uppgifter i företag, organisationer eller myndigheter som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser är det här programmet för dig Utbildning Utbildningen gav mig en bra grund att stå på i min karriär De allra flesta tycker att de har stor nytta av utbildningen i sitt nuvarande arbete. 86 procent av dem som tog examen 2011 hade företagsekonomi som huvudämne och de vanligaste inriktningarna var redovisning, marknadsföring och organisation Student som uppfyller fordringarna för examen ska på egen begäran få examensbevis. Utbildningskrav för denna examen Kurskravslista - Filosofie magisterexamen, huvudområde företagsekonomi, inriktning Human Resource Management€(Syllabus - Master of Science (60 credits), Major Business Administration, specialization Human Resource Management

Företagsekonomi I - Företagsekonomiska institutione

Programmet varvar ekonomi, teknik och kultur- och designhistoria med studier i färg och form. Programmet passar dig som är intresserad av kombinationen ekonomi, teknik och design, och vill ha breda arbetsmöjligheter efter examen inom designområdet. Du utvecklar förmågan att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande Integrationskurs Företagsekonomi 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, O0008N Genom ett större projektarbete får kursdeltagarna möjlighet att utveckla sin förmåga att integrera/tillämpa kunskaper/färdigheter förvärvade inom det företagsekonomiska området

Kandidatprogram i företagsekonomi - Företagsekonomiska

Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en specialisering. Examen Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) i ett av de två huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi Examen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler

Examen och diplomering - Företagsekonomiska institutionen

Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Högst 15 hp kurser på avancerad nivå får ingå i en examen på 180 hp. (Riktlinjer för Bolognaanpassning, LTU Dnr 783-06) Preciserade särskilda krav för denna examen För filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi€krävs, utöver obligatoriska kurser enlig För att en examen inom ett huvudområde skall kunna utfärdas måste du alltså läsa kurser enligt utbildningsplanerna, oavsett om du är antagen till ett program eller läser fristående kurser. Detta innebär i regel att du för en kandidatexamen läser minst 90 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet, och för en masterexamen minst 60 hp inom huvudområdet Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå. Oavsett vilken ort du väljer läser alla studenter sista året i Luleå. En viss del av undervisningen vid studieort Skellefteå sker via videosändning Första genomgången i delmomentet Redovisning

Företagsekonomi, kandidatexamen med fristående kurser - Sac

För dig som redan har en akademisk examen erbjuder Ekonomihögskolan flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 - information för studenter Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt - viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling lär dig analysera och värdera företag, bolagsstyrning och affärsplanering. Nationalekonomi handlar om hur olika företag och marknader organiseras, hur företagens val påverkar dess möjligheter till överlevnad och vinster, samt hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

Företagsekonomi, 15 hp - Moment 1: Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7,5 hp Nej, vid Umeå universitet är den enda vägen för att få examen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor att läsa programmets kurser Examen. Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser och program inom tre huvudområden: kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. Du kan läsa till en kandidatexamen, masterexamen eller doktorsexamen. För varje examen finns en examensbeskrivning som anger vilka kurser som ingår Läs mer om alla utbildningsmöjligheter på startsidan för företagsekonomi. Mål. Målet med utbildningen är att du får en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi. Utbildningen riktar sig mot det praktiska arbetslivet och ger dig färdigheter att efter avlagd examen fungera som sakkunnig inom företag och andra. Medianlön 20 år efter examen (20-25 år efter examen): 49 500 kr; Medellön 45 300 kr. Uppgifterna är från Sacos lönestatistik 2019. Jämför med andra löner. Andra ämnen som ofta ingår är företagsekonomi med tyngdpunkt på organisation och juridiska ämnen som arbetsrätt Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskaraven för examensarbeten. Information om hur du söker och vad som krävs för att skriva examensarbete hittar du under Examensarbete på kandidatnivå och Examensarbete på avancerad nivå

Företagsekonomi - Studentum

Ansökan om examen görs med hjälp av ditt universitetskonto, på minastudier.su.se. När du skapar en examensansökan har du också möjlighet att ta med kurser från andra lärosäten i Sverige. Naturvetenskaplig kandidatexamen. Totalt krävs studier om 180 högskolepoäng varav minst 90 hp i huvudämnet Examen. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi. Arbetsliv. Ekonomprogrammet ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden

 • Team Andro Corona.
 • Medal of Honor Afghanistan.
 • Yahoo Mail Sverige.
 • Toyota Prius 2010 problem.
 • Scorpion season 5 release Date.
 • Dräktig katt jamar.
 • Brunel schleswig.
 • Karma Sushi tilbud.
 • Jordan Cap classic 99.
 • Vegetarisk gratäng.
 • Cheyenne Brando.
 • Pensionspferdehaltung Nebenerwerb.
 • Schloss Styrum raum mieten.
 • Koka pasta i kallt vatten.
 • Plaza Interiör inredning.
 • Knäcka chiffer.
 • 50 i puls.
 • Ferguson 35 diesel.
 • General Anzeiger Niederkassel.
 • Dipbrow Anastasia.
 • Invandring och brottslighet en datauppdatering för 2000 talet.
 • Mitas flat track tires.
 • Gammalt timmerhus.
 • Canon EOS 1300D batteri.
 • Nephthys god.
 • Bob Hansson Nour El Refai.
 • Led list 12v utomhus.
 • Rikshem Hagalund.
 • Ray Ban Justin RB4165.
 • Accent ii.
 • Belgiens kust.
 • U 1f44d.
 • Taberg invånare.
 • Flöjt barn.
 • Egg game.
 • Sierra Nevada, Spanien.
 • Low vamp Sneakers.
 • Hjälp med marknadsundersökning.
 • Diet Gatorade ingredients.
 • Thumbnail size.
 • Gulfstream g4.